Tomáš Vymazal

fotky_web_sirka-5

Tomáš Vymazal je informatik, zahrádkář a majitel malé 3D tiskárny. Od roku 2013 je zaměstnán v softwarové společnosti zabývající se telekomunikacemi. Tam se seznámil s fungováním korporace, a zjistil, jak moc pro ně platí, že o peníze jde vždy až na prvním místě. Dospěl tak k názoru, že v korporátní sféře IT štěstí nenajde, a začal pracovat na svém prvním podnikatelském záměru.
Už od vstupu k Pirátům v roce 2010 se Tomáš zajímal o legislativní úskalí nakládání s konopím, ale jeho všestranost poznal až později. Dnes jej chce využívat jako zdroj potravy, oblečení, léčiv, papíru a obnovitelných paliv. Jeho cílem je konopí vrátit na jihomoravská pole, aby ulevilo půdě vyčerpané intenzivním pěstováním a umožnilo zemědelcům zanechat užívání pesticidů, které běžné plodiny vyžadují.

Chci snížit množství umělých monokultur na jihomoravských polích, a tím i množství pesticidů, které zemědělci používají. Řešení vidím v konopí.
– Tomáš Vymazal