Matouš Vencálek

fotky_web_sirka

Matouš Vencálek, krajský spolupředseda Strany zelených v Jihomoravském kraji a člen vedení SZ, je religionista působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jazykový korektor. Díky svému působení na vysoké škole a dřívější práci v Akademickém senátu FF MU si je vědom důležitosti vzdělání pro společnost a dlouhodobě bojuje za efektivnější financování, dostupnost a kvalitu školství v ČR. Blízká je mu také tematika otevřenosti veřejné správy a efektivního boje s korupcí. Publikuje a přednáší na konferencích po celé Evropě a sbírá tak zkušenosti a inspiraci i z jiných evropských zemí.

Vzdělání nemá být jen nástrojem pro získání individuálních výhod pro pracovní trh, ale něčím, co kultivuje a posouvá kupředu celou společnost.
– Matouš Vencálek