Jiří Hlavenka (za Zelené) – Přeseda zastupitelského klubu Zelení a Piráti, Krajský zastupitel, předseda Komise pro informační otevřenost, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Ivo Vašíček (Piráti) – Krajský zastupitel, člen Výboru finančního a Výboru pro dopravu a územní plánování, člen komise Finančí a majetkové

Jana Drápalová (Zelení) – Krajská zastupitelka, členka Výboru kontrolního a členka Výboru pro regionální rozvoj

Luboš Sedlák (Piráti) – člen komise Pro rozvoj venkova a zemědělství

Matouš Vencálek (Zelení) – člen komise Pro výchovu, vzdělávání a sport

Jan Duda (Zelení) – člen komise Organizační a legislativní

Eva Staňková (Piráti) – členka Kultury a památkové péče

Markéta Gregorová (Piráti) – členka komise Pro meziregionální vztahy

Lukáš Kala (Zelení) – člen komise Životního prostředí

Jiří Vedral (Piráti) – člen komise Pro cestovní ruch

Jan Symon (za Zelené) – člen komise Dopravy a územního rozvoje

David Oplatek (Zelení) – člen komise Sociálně-zdravotní

Lukáš Dubec (Piráti) – člen komise Investiční

Helena Továrková (Zelení) – členka komise Regionálního rozvoje