Luboš Sedlák je studentem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho oborem jsou Pozemkové úpravy a ochrana půdy, dále se chce věnovat oboru Rozvoje venkova.

Jeho  zájmem je dotační politika ČR a EU a kromě toho obory jsou půdoznalství, nakládání s odpady (spíše biologickými). Má zkušenosti s projektováním pozemkových úprav (skrze působení na pozemkové úřadě) a programy jako jsou AutoCAD ArcGIS.