Hledá se koordinátor/ka klubu Zelení a Piráti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Hledáme koordinátora/koordinátorku klubu Zelení a Piráti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Koaliční výbor Zelení a Piráti v Jihomoravském kraji (dále KVZaP) vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace a medializace práce zastupitelského klubu Zelení a Piráti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Poptáváme zajištění následujících činností:

 • příprava a zpracování podkladů pro krajské zastupitele a zástupce v komisích
 • koordinace činnosti zastupitelů a zástupců v komisích
 • správa komunikačních kanálů (webových stránek, FB profilů a dalších sociálních sítí v součinnosti s KVZaP)
 • správa dokumentů a drobná administrativa
 • spolupráce na tvorbě a plnění media plánu
 • organizace tiskových konferencí a dalších akcí

Předpokládaná časová náročnost práce je cca 30-50h měsíčně, výše odměny bude předmětem pohovoru.

Požadavky na poskytovatele služby:

 • zkušenosti s koordinací týmu lidí
 • zkušenosti z tvorby mediálních plánů a komunikace s médii
 • znalost správy obsahu webových stránek, sociálních sítí
 • časová flexibilita
 • možnost fakturace práce
 • orientace v krajských tématech
 • kvalitní znalost českého jazyka
 • ideálně právní, politologické nebo žurnalistické vzdělání

Organizační začlenění:

Koordinátor/ka bude přímo podřízen KVZaP, za kvalitu odvedených služeb odpovídá KVZaP. Přímo bude spolupracovat se zastupitelským klubem a zástupci v komisích.

Podmínky výběrového řízení:

Termín pro podání nabídek: 3. prosince 2017, e-mailem na adresu matous.vencalek@zeleni.cz.

(zde se můžete obracet i s dotazy)

Zájemci předloží životopis, reference s ukázkami práce a připojí svou představu o odměně.

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Pro výkon činnosti je k dispozici kancelář v budově krajského úřadu.

Vedle uvedených podmínek musí uchazeč splnit také následující podmínky:

 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence.

Hodnotící kritéria:

 • cena
 • předchozí zkušenosti z podobných projektů a prokazatelné výsledky
 • časové možnosti

Kontakt

Matouš Vencálek, matous.vencalek@zeleni.cz

Jiří Hlavenka: Jak vzdělávat Jihomoravský kraj

Nůžky mezi “produkcí” českého vzdělávacího systému a potřebami doby se rozevírají. Zatímco vzdělávací systém stojí na místě, doba se mění a na vědomosti zaměřená výuka se přestává potkávat s možnostmi uplatnění. Na zarezlou a jednotvárnou nabídku reagují moderní rodiče tak, že dávají své děti do soukromých, placených škol. To je ale špatný stav: veřejné školství má poskytovat nabídku v celé požadované šíři.

Kde jinde než v Jihomoravském kraji začít s proměnou vzdělávacího systému? Kraj je se svými 30 000 zaměstnanci v technologických oborech, ve kterých je měnící se doba vidět úplně nejsilněji, nejen ideální laboratoří pro změnu, ale i místem nabízejícím širokou škálu seberealizace. Nechceme čekat, až se s reformou probudí ministerstvo školství. Naše a vaše děti nepočkají, je potřeba začít tady a teď.

Kraj je zřizovatelem více než stovky středních škol a i v rámci platné školní legislativy může dělat překvapivě mnoho. Náš plán je dospět k tomu, aby vybrané střední školy začaly otevírat třídy, které  nabídnou širší, pestřejší možnosti výuky, typicky zaměřené více na dovednostní oblasti, tak požadované a tak chybějící později v praxi. Cílem není bourat stávající systém, ale odpovědět pestrostí nabídky na pestrost poptávky.

Současně platí, že jaký ředitel, taková škola. Je na místě nastavit systém, který představitelům školy poskytne prostor pro hledání možností, jak proměnit a zpestřit samotnou výuku. V Jihomoravském kraji příští rok dobíhají u většiny středních škol pětileté ředitelské smlouvy; kraj má tedy možnost ověřit, zda na ředitelská místa nejsou k dispozici noví, modernější, kvalitnější, lepší adepti. Stejně jako v každém náročném povolání je potřeba, aby i stávající ředitel uměl prokázat, že je schopen školu nadále dobře řídit a především rozvíjet.

Mladý člověk, který dostane – díky pestrosti nabídky ve vzdělávání – možnost rozvinout svůj jedinečný talent, se neztratí. Najde kvalitní uplatnění, najde dobrou a dobře placenou práci. Pomůže nejen sobě, ale i společnosti a tedy nám všem k vyšší prosperitě.

Jiří Hlavenka, zastupitel Jihomoravského kraje za Zelené a Piráty a člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Jiří Hlavenka: Stanovisko koalice Zelení a Piráti k situaci v Thermal Pasohlávky

Lázeňské centrum Pasohlávky patří mezi největší investice Jihomoravského kraje v posledních letech. Jedná se o záměr nejen významný, ale současně velmi kontroverzní. Situaci vzhledem k závažnosti pečlivě sledujeme a naši zástupci se účastní řady jednání týkající se tohoto projektu. Jsme si vědomi toho, že situace okolo projektu je velmi spletitá a proto k objasnění problematiky publikujeme následující dokument.

Lázně pod Pálavou – dávají vůbec smysl?

Poblíž obce Pasohlávky se nalézají dva zdroje podzemní mineralizované termální vody s prokázanými léčebnými účinky, zejména pro pohybové ústrojí. Takovýchto zdrojů se u nás nalézá velmi málo, oba pasohlávecké zdroje jsou navíc dostatečně vydatné i pro trvalé zásobování velkého lázeňského komplexu. Region jižní Moravy a blízkého okolí, se spádovou oblastí okolo 2 milionů osob je bez takovéhoto typu lázní – v případě potřeby tak je nutné jezdit do vzdálenějších léčebných ústavů. Pasohlávky se navíc nalézají v návštěvnicky atraktivní oblasti. Realizace léčebného a lázeňského centra v této oblasti tak dává smysl.

Angažmá kraje a obce Pasohlávky

Přístup kraje k tomuto projektu však považujeme od začátku za chybný. Vznikl „na papíře“ poměrně megalomanský projekt zastavění celé plochy léčebným ústavem, wellness centry, nákupní ulicí či rezidenčním bydlením, ale bez reflektování reality – tedy zda vůbec existuje dostatečný zájem soukromých investorů něco takového zrealizovat. Za účelem naplnění tohoto zcela od reality odtrženého záměru byla zřízena společnost Thermal Pasohlávky, vlastněná většinově krajem a menšinově obcí Pasohlávky, financovaná však z těchto dvou partnerů pouze Jihomoravským krajem, která měla území pro tuto hypotetickou stavbu připravit. (Další zdroje financování jsou dotace EU a úvěry).

Jakkoli zřízení specializované společnosti už kvůli společnému vlastnictví obce a kraje je celkem v pořádku, měla svou činnost omezit pouze na zabezpečení pozemků a obou zdrojů léčivé vody (doposud tam přetrvávají problémy a napjaté vlastnické vztahy) a neprovádět žádnou nákladnou investiční činnost v situaci, kdy vůbec není jasné, kdo tam lázeňské centrum bude stavět a financovat. Namísto toho Thermal Pasohlávky utratil několik set miliónů korun (z rozpočtu kraje, z peněz Evropské unie a nejnověji i z úvěrů od kraje a komerčního bankovního ústavu) na inženýrské práce, jakými jsou silnice, vodovody, osvětlení či kanalizace.

Ač je argumentováno, že těmito investicemi se pozemky „vysoce zhodnotily! (uvádějí se částky okolo 2000 Kč za m2, což je ale zjevně nadsazená a netržní hodnota), skutečnost je taková, že o „zhodnocení“ bude možné hovořit až v okamžiku, kdy areál skutečně někdo koupí a peníze se ocitnou zpět na účtu kraje. Do té doby jde pouze o hypotetické zhodnocení.

Vyjadřujeme tedy stanovisko, že kraj pod vedením bývalého hejtmana Haška v této době postupoval nejen nehospodárně, ale především nesmyslně, kdy draze budoval infrastrukturu pro neexistujícího investora a pro projekt odtržený od reality, existující pouze v hezkých vizualizacích na papíře. Konečně též vyjadřujeme svoje pochybnosti nad utracenými částkami (několik set mil. Kč), kde výsledkem je pouze základní infrastruktura. Domníváme se, že by zde bylo vhodné prověřit, zda byly tyto peníze investovány hospodárně a dle běžných stavebních standardů.

Čínský investor?

Veřejnost byla bývalým vedením kraje neustále konejšena, že vše je připraveno pro movitého čínského investora, který na místě postaví obří areál, který bude zaměstnávat mnoho set lidí, a že jsou k tomu již podepsány smlouvy.

Tyto informace ale byly spíše nepravdivé. Nikdy nebyla podepsána žádná závazná smlouva s povinností pro investora. Stále jen probíhala jednání, zakončená podpisem „memorand“, což jsou spíše obecná stanoviska vyjadřující ochotu dále o věci jednat. Nejsou v žádném případě pro investora závazná – vlastně jde jen o ochotě pokračovat v jednání a zkoumání. Čínská společnost může klidně takovýchto jednání vést paralelně deset v různých zemích a rozhodnout se pak o investici v jednom případě.

I zde považujeme postup předchozího vedení kraje za zcela chybný. V případě, že má municipalita zájem o získání investora do takovéhoto projektu, měla by nejdříve před zahájením vlastního investování transparentně oslovit širší okruh potenciálních zájemců (např. přední evropské lázeňské domy a finanční investory), zjistit, zda širší trh skutečně má o takovouto aktivitu zájem, a poté pokračovat například otevřeným výběrovým řízením končícím závaznými nabídkami (nikoli zcela nezávaznými memorandy). A až na základě závazných před-smluv pak případně začít investovat nemalé veřejné peníze. A pokud by se dostatečný zájem investorů neprojevil, pak jednoduše do projektu nejít, případně s ním vyčkat na příznivější dobu.

Tím, že kraj otevřel jednání pouze s jedním zájemcem poté, co nainvestoval stovky milionů korun, se dostává do extrémně nevýhodné a nekomfortní situace. Zájemce, kterým je navíc čínská společnost, si samozřejmě snadno zjistí, že je jediným zájemcem, v situaci, kdy kraj nutně potřebuje zainvestovaný a hlavně zadlužený projekt rychle zhodnotit, a v takovém okamžiku má enormní vydírací potenciál, „tahá za delší konec provazu“. Pak není divu, že se objevují jeho požadavky na výstavbu kasina (!!) či jakýchsi uliček s čínskou architekturou, že chce snížit valuaci pozemků a podobně. Kraj si zde svým amatérským přístupem, který byl možná jen veden nějakou politickou snahou „zalíbit se“ bezdůvodně preferované Číně, vskutku zadělal na nemalé problémy, jejichž důsledkem je dnešní situace.

Odvolání představenstva Thermal Pasohlávky

Prázdninové mimořádné zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo o odvolání současného představenstva společnosti Thermal Pasohlávky. Jakkoli jsme názoru, že odvolaný předseda představenstva pan Škrla je zkušeným manažerem a jakkoli bereme v potaz, že jeho úloha byla extrémně obtížná, domníváme se, že většinový vlastník má plné právo vyměnit ředitele své zřízené (majoritně vlastněné) firmy. Z dostupných informací se navíc jeví, že roční náklady na provoz společnosti (především personální náklady a další s nimi spojené) jsou velmi vysoké a neodpovídají běžným nákladům ve firmě, která je v podstatě v útlumu a prakticky aktivně nepodniká.

Situace byla navíc nedobrá v tom smyslu, že Thermal Pasohlávky je společnost s nulovými příjmy, avšak s nemalým úvěrem od kraje a od banky, přičemž tento úvěr jde průběžně na mzdy a další náklady společnosti a je „projídán“, aniž je vytvářena hodnota.

Nedostatek transparentnosti

Za zásadní problém, který se týká celé historie „případu Pasohlávky“, tedy i té současné, považujeme nedostatečnou transparentnost a takřka nulové informování veřejnosti. Jedná se o velkou investici z veřejných peněz a o projekt s dopadem zasahující i přesahující Jihomoravský kraj a v takovém případě je veřejná správa povinna informovat občany o situaci, je povinna „skládat účty“ z činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a informovat o dalších záměrech ve věci tohoto projektu, zejména pokud se nachází v takto obtížné situaci. Budeme proto požadovat, aby o dalším vývoji kraj v plné míře a pravidelně informoval jak veřejnost, tak krajské zastupitele.

Shrnutí

Případ „Lázně Pasohlávky“ je provázen řadou pochybení veřejné správy. Ukazuje, že se veřejná správa nemá vrhat do komerčních podnikatelských projektů, neboť s tím nese i podnikatelská rizika, která se právě v tomto případě jasně projevila. Soukromý subjekt nese tato rizika ze svých peněz a je to jeho věc; veřejná instituce ale zachází s penězi občanů, a pokud nejde jednoznačně o věc veřejného zájmu (což nepochybně u wellnessu, nákupních zón, rezidenčního bydlení či snad dokonce kasina jistě není), má to plně nechat na soukromém sektoru. Veřejná sféra téměř nikdy nedisponuje takovou hlubokou znalostí trhu a možnostmi jako má soukromý sektor a v důsledku je pak proti soukromému „protihráči“ ve velmi nevýhodném postavení, jak se ukazuje v případě jednání s čínskou stranou. Prakticky jedinou věcí, která by zde mohla být přijatelným investičním projektem ze strany veřejné správy je léčebný ústav (tzv. OLLÚ, Odborný lázeňsko-léčebný ústav), který by sloužil občanům nejen Jihomoravského kraje v léčbě a rehabilitaci. I zde jsou však nemalá rizika, zejména v obrovské obtížnosti zabezpečení dostatečných personálních kapacit, zejména odborných, ale i pomocného zdravotnického personálu.

Kraj by se dle našeho názoru měl těmto rizikům – spojeným s dalšími obřími investicemi z veřejných peněz, jen náklady na vybudování léčebného ústavu se odhadují na cca 400 milionů korun – spíše vyhnout a usilovat především o to, aby vyšel „se ctí“ ze současného projektu v Pasohlávkách. Tedy najít vhodného investorského zájemce z širšího okruhu, nespoléhat se jen na problematického čínského partnera a dosáhnout především garance navrácení své investice i splacení úvěru. Pak lze zvažovat, zda se pustit do dalších investic z veřejných peněz.

 

Jiří Hlavenka, předseda klubu Zelení a Piráti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Zobrazit příspěvek
Jak dál s informační otevřeností Jihomoravského kraje?

Jak dál s informační otevřeností Jihomoravského kraje?

Jedním z hlavních volebních cílů a slibů koalice Zelených a Pirátů v Jihomoravském kraji byla transparentnost, informační otevřenost krajského úřadu a jemu podřízených organizací. Je několik měsíců po volbách a je dobré se zeptat, co se nám v tomto směru podařilo a jakou práci máme před sebou.  Celý článek →

Zobrazit příspěvek
Matouš Vencálek k prvnímu jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Matouš Vencálek k prvnímu jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Tak dnes nám proběhlo první zasedání komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady JmK. A hned od začátku si úspěšně buduju pověst troublemakera, protože jsem jako jediný odmítl podpořit schválení smlouvy mezi krajem a jihomoravskou krajskou organizací České unie sportu (ČUS) o zajištění přípravy a účasti výpravy Jihomoravského kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017. Ne snad proto, že bych nechtěl podpořit samotné konání olympiády či účast výpravy JmK na ní, ale proto, že smlouva kraj zavazuje krom poskytnutí 826 000 korun ČUS například také zajištěním uhrazení účastnických poplatků na stravu a ubytování, výdajů na stravu a ubytování VIP hostů, výroby reprezentačního oblečení, prezentačních materiálů, účasti významného sportovce z kraje a celou řadou dalších organizačních věcí – zkrátka Jihomoravský kraj zavazuje k dalším výdajům v řádu jednotek milionů korun. To samo o sobě může být zcela v pořádku, ale když mi nikdo k takové smlouvě není schopný předložit plánovaný rozpočet akce a ani nejsou tyto výdaje ve smlouvě nijak specifikovány, jen se zkrátka kraj zavazuje to zaplatit, ať už to bude stát kolik chce, tak to #sorryjako, ale pro to ruku nezvedám.

Zobrazit příspěvek
První splněný slib: Prosadili jsme zveřejnění záznamů ze zastupitelstva

První splněný slib: Prosadili jsme zveřejnění záznamů ze zastupitelstva

Dnešní jednání krajského zastupitelstva je historicky prvním jednáním, které si lidé pustí ze záznamu na webu Jihomoravského kraje. Na krajský web pak budou umísťovány zvukové záznamy ze všech následujících jednání zastupitelstva. Prosazení zveřejňování zvukových záznamů z krajského zastupitelstva je prvním úspěchem zastupitelského klubu Zelení a Piráti. Zvýšení transparentnosti a otevřenosti veřejné správy přitom bylo jedním z hlavních volebních cílů koalice Zelení a Piráti v podzimních krajských volbách.

Předseda klubu Zelení a Piráti, podnikatel Jiří Hlavenka, k tomu dodává: „Jako první plníme jeden ze svých volebních slibů. Beru to ale jen jako první krok a věřím, že po něm budou záhy následovat další. Transparentnost veřejné správy začíná právě zveřejňováním dokumentů. Podstatné je ale taky jasně vysvětlovat svou činnost, plány a provedené kroky, srozumitelně skládat účty z toho, co na kraji děláme”.

Zobrazit příspěvek
Zelení a Piráti vzkazují: plujeme dál!

Zelení a Piráti vzkazují: plujeme dál!

Koalice Zelení a Piráti šla do krajských voleb s cílem otevřít velká, ale opomíjená témata: dlouhodobě neřešený územní rozvoj, transparentnost veřejné správy, péči o půdu a vodu a řadu dalších. Dalším velkým cílem bylo ukončení dlouholetého období neblahé vlády hejtmana Michala Haška.
Celý článek →

Zobrazit příspěvek
Děkujeme všem, plavba nekončí!

Děkujeme všem, plavba nekončí!

V právě proběhlých volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje jsme získali 17 624 hlasů, celkově tedy 5,11 % a 3 mandáty. Zastupiteli a zastupitelkou se stali Jiří Hlavenka, Ivo Vašíček a Jana Drápalová.

“Děkujeme vám, kteří jste nám v jihomoravských krajských volbách dali svou přízeň. Váš hlas nepropadl a slibujeme, že budeme usilovně pracovat na tom, abychom učinili jižní Moravu lepší a modernější. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří usilovně pracovali v kampani – vaše pomoc byla nesmírně cenná,” říká lídr Jiří Hlavenka.

O povolebních vyjednáváních vás budeme informovat, sledujte nás i nadále!

Zobrazit příspěvek
Krajské zastupitelstvo protlačilo kontroverzní Zásady územního rozvoje

Krajské zastupitelstvo protlačilo kontroverzní Zásady územního rozvoje

Dva dny před konáním krajských voleb protlačili zastupitelé Jihomoravského kraje zásadní dokument pro rozvoj regionu – Zásady územního rozvoje (ZÚR) kraje. Učinili tak na mimořádném zastupitelstvu svolaném jen kvůli tomuto jedinému bodu, a to i přesto, že jsou dlouhodobě upozorňováni na nedostatky a neúplnost tohoto plánu.
Celý článek →

Zobrazit příspěvek
Další špatné vysvědčení pro hejtmana Haška? Důvodem je netransparentnost

Další špatné vysvědčení pro hejtmana Haška? Důvodem je netransparentnost

Další špatné vysvědčení pro hejtmana Haška. Kraj skončil na chvostu v kritériích transparentnosti. V nedávno provedeném pečlivém průzkumu vyhodnocujícího práci krajů skončil Jihomoravský kraj, vedený hejtmanem Haškem, na celkovém pátém místě.
Celý článek →