Zobrazit příspěvek
Rok 2019 očima našich zastupitelů

Rok 2019 očima našich zastupitelů

V uplynulém roce jsme v krajském zastupitelstvu pracovali jak na běžné rutině stovek projednávaných a schvalovaných bodů, tak jsme měli „na stole“ i závažná a velká témata. Jihomoravský kraj tak loni stál před plánem rozhodnout o třech velkých (a drahých) investicích. A ty si teď sumarizujeme.

 1. Nákup nových vlakových souprav na regionální spoje v kraji.
 2. Dokoupení poloviny akcií Technologického parku Brno.
 3. Diskuse, jak dál s projektem Thermal Pasohlávky, dnes pojmenovaným jako Sanatorium Pálava.

 

Investice do budoucnosti?

Ve věci Technologického parku (dále TPB) jsem se zúčastnil dlouhé řady jednání zejména s cílem definování smluv pro koupi a následnou činnost. Jednal jsem též se zástupci politických sil, které Technologický park jak prosazovali (jeho koupi), tak patřili mezi jeho odpůrce. Jakkoli chápu odpůrce (s argumenty: příliš mnoho peněz, není to primárně záležitost kraje ale spíše města Brna, je to zbytečné pouštění se do soukromého podnikání) jsem byl spíše nakloněn koupi, neboť rozvoj technologických center v kraji v naprosto jedinečné lokalitě spojující vysoké školství, výzkum a firemní high-tech má enormní důležitost pro prosperitu našeho regionu v budoucnosti. Nakonec došlo k zajímavému rozuzlení, když poloviční podíl TPB dokoupilo Brno, přestože tento záměr nejdříve odmítalo. Výsledek je tak z našeho pohledu dobrý: tato nesmírně důležitá a cenná lokalita zůstává pod kontrolou veřejné sféry.

 

Vstříc ke zlepšení kvality přepravy

Rozhodování v případě další obří investice, pořízení nových vlakových souprav bylo též vášnivé, ale ve výsledku jednodušší. Na nejvytíženějších příměstských linkách dnes jezdí soupravy, které nelze nazvat jinak než ostudou. Znalci je znají pod přezdívkou „Honeckerova pomsta“. Jejich náhradou za moderní soupravy dojde k jednorázovému dramatickému zlepšení kvality přepravy – něco co si jihomoraváci dávno zaslouží. Přesto i zde probíhalo množství diskusí, nikoli ve smyslu „pořídit nebo ne“, ale „jak“. Výsledný schválený návrh považujeme ale za rozumný – pořízení, vozy od Škody Transportation, celková suma 6.5 miliardy, z 85% financované EU, následné tendrování dopravce.

 

Thermal Pasohlávky vstupuje do další fáze

Areál, jak je dobře známo, odkoupila čínská společnost. Kraji zůstal pozemek pro plánované sanatorium. Byť nás trochu znervózňuje, že čínský partner má zjevně skluz v plánu výstavby, což může vyústit v situaci, kdy sanatorium bude postavené a spuštěné, a čínský developer bude mít staveniště, tak vnímáme léčebné lázně jako něco, co v kraji chybí. Obyvatelé tak jednoho z nejlidnatějších krajů musí jezdit za lázeňskými službami jinam a daleko. Kraj by dokázal tuto službu „uživit“, lokalita je skvělá, a spojení s léčebnými prameny je ideální. Druhé takové místo k dispozici není. Obecně tedy záměru výstavby krajem vlastněného sanatoria dáváme zelenou. Máme však výhrady k procesu schvalování. Neustále dochází k navyšování odhadovaných nákladů (oproti těm prvotním násobné!) a stále není k dispozici finální maximální částka. Sanatorium znamená investici v mnoha stovkách miliónů a tím že se kraj již poněkud vyčerpal nákupem souprav, dochází k citelnému zvýšení jeho zadlužení.

V dalších jednáních tedy budeme požadovat garanci maximální částky a současně rámcový plán hospodaření pro příští roky, zejména s ohledem na dluh a jeho splácení.

Poslední významnou věcí, která se ale loňského roku dotkal jen částečně, byl start diskusí o razantní rekonstrukci krajských nemocnic. Plán je sloučit všechny nemocnice pod jednu zastřešující organizaci (hlavním cílem jsou finanční úspory), následně pak, což je významnější, proměňovat specializované služby krajských nemocnic, zřejmě směrem k jejich určité redukci. Rozhodnout o dalším postupu tak bude jeden z důležitých úkolů roku 2020 pro krajské zastupitelstvo.

Jiří Hlavenka – krajský zastupitel za klub Zelení a Piráti JmK

Zobrazit příspěvek
Jiří Hlavenka: V Izraeli vědí, co chtějí

Jiří Hlavenka: V Izraeli vědí, co chtějí

Na konci května se náš krajský zastupitel Jiří Hlavenka zúčastnil se skupinou lidí z Jihomoravského kraje (vedení kraje, představitelé univerzit, vědy a výzkumu, inovativních technologických firem a JICu) pětidenní inspirační cesty po Izraeli.

Izrael je známý jako Země startupů („Startup Nation“), má jich v přepočtu nejvíce na hlavu a i v celkových číslech jej předbíhá jen USA a Čína, která má stokrát větší populaci. Startupy jsou přitom velmi významným a dobře vyčísleným přínosem pro místní ekonomiku – přinášejí ročně přes 5 miliard dolarů investic do startupů, přinášejí do země výzkumné a vývojové pobočky zahraničních firem a další peníze jsou pak „zinkasovány“ za jejich exity. Posledním takovým byl prodej izraelského startupu MobileEye firmě Intel za gigantických 16 miliard dolarů.

Konkrétní cenná zkušenost z Izraele směřovala právě k plánovanému odkupu polovičního podílu Technologického parku v Brně. „Zajímalo nás, jakým způsobem fungují obdobné parky v této zemi (je jich zde celá řada a jsou podstatně větší),“ uvádí Hlavenka a vysvětluje, že typickým uspořádáním je kombinace soukromého investora a veřejného vlastnictví (město, stát, univerzita), přičemž soukromý vlastník je „developer“, který staví a stará se o organizaci nájmů. Veřejný vlastník má pak právo rozhodnout, co se bude a nebude stavět a jaký typ firem má nebo nemá být vzat do nájmu – tak, aby byl naplněn veřejný zájem (kombinace univerzity, výzkumu a soukromého výzkumu). Nehrozí tedy, že by developer v místním technologickém parku stavěl to, co se mu zlíbí – komerční nebo bytovou výstavbu například – pokud mu to veřejný vlastník nedovolí. Pozemky v izraelském technologickém parku pak patří městu či státu, což taky znamená vysoký stupeň kontroly.

Inspirativní také pro pana Hlavenku bylo, jak Izraelci vědí, co chtějí, jak to mají nastaveno dlouhodobě a jak se tento směr absolutně nemění podle toho, kdo je zrovna u vlády, ať se tam střídá levice s pravicí. Rozhodli se totiž, že se budou živit hlavou a ne jinak. „To začíná samozřejmě od vzdělávacího systému, ve kterém nás zaujalo několik věcí. Jednak volnost, kterou mají jak studenti, tak i mladí „startupisti“ sídlící na univerzitách nebo poblíž nich, v přístupu k laboratornímu a strojnímu vybavení škol. Stručně řečeno, mohou používat cokoli kdykoli jakkoli a zdarma, dokonce i ke komerčním účelům (!). Kontrast mezi přístupem k vybavení našich univerzit nemůže být větší… Na univerzitách existují vždy organizace na podporu startupů, tedy podnikatelských aktivit, „školiček pro podnikatele“ již v prostředí školy. Mladí lidé jsou v těchto aktivitách maximálně podporováni, přičemž systém podpory je vrstevnatý – podporuje to škola samotná, podporují to státní i nestátní organizace včetně filantropických uskupení, podporují to výzkumné organizace a komerční firmy, a podporuje to silně i armáda, která má ve zdejším prostředí důležitou roli,“ vysvětluje Hlavenka.

Už od začátku prosazuji výše zmíněnou koncepci public-private partnership, tedy částečné vlastnění veřejným a částečně soukromým sektorem. Dlouhodobě to funguje dobře nejen v Izraeli.

Izraelská zkušenost pro Jihomoravskou, spíše tedy „brněnskou“ delegaci, byla skutečně mimořádně inspirativní. „Můžeme se nejen učit od země, která je v podpoře inovativní ekonomiky o desítky let před námi, ale současně vidíme, a to je velmi podstatné, jak obrovsky prospěšné pro celou zemi, pro její prosperitu (a pro výběr daní státem), je soustředění se na tuto oblast. Co se týká technoparku v Brně, už od začátku prosazuji výše zmíněnou koncepci public-private partnership, tedy částečné vlastnění veřejným a částečně soukromým sektorem. Dlouhodobě to funguje dobře nejen v Izraeli. Snažím se tuto cestu na kraji při jednání s představiteli města komunikovat, nicméně nejdříve je potřeba vykoupit „mrtvého investora“ v podobě společnosti P+O. Pak už kraj a město Brno budou mít volné ruce k tomu, udělat otevřené výběrové řízení pro vstup aktivního developera, který přijme jejich podmínky,“ zakončuje Hlavenka.

 

Jiří Hlavenka – krajský zastupitel za klub Zelení a Piráti JmK

Zobrazit příspěvek
Agrolesnictví – historický způsob hospodaření a jeho možnosti pro ozdravení suché krajiny

Agrolesnictví – historický způsob hospodaření a jeho možnosti pro ozdravení suché krajiny

Z historického hlediska byly různé způsoby agrolesnictví praktikovány na našem území až do přibližně 19. století, kdy je zřejmě vytlačilo používání zemědělské techniky, tlak na intenzifikaci a s tím spojené pěstování plodin a dřevin v monokulturách. Agrolesnické systémy jsou způsoby hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s jednou nebo více formami zemědělské produkce.

V současnosti rozlišujeme dva hlavní typy agrolesnických systémů, kterými jsou 1. pěstování dřevin v půdním bloku v kultuře pole (liniové řady) a za 2. pěstování na pastvině v libovolném uspořádání.

 1. Stromy je možné sázet na okrajích polí i uvnitř těchto polí nebo jako porosty ohraničující jednotlivé půdní bloky. Jde v zásadě o biokoridory, které snižují rizika vodní i větrné eroze, ale také – a to je důležité – optimalizují teplotu a vlhkost na příslušných pozemcích. Koruny stromů totiž snižují odpařování vody a teplota vzduchu v blízkosti stromů je tak zhruba o pět stupňů Celsia nižší. Taktéž kořeny stromů napomáhají k lepšímu vsakování vody do půdy.

 

 1. V tomto případě jde o systémy, v nichž se v sadech (obvykle ovocných), chovají větší hospodářská zvířata, jako jsou všechny druhy přežvýkavců nebo jelenovití. Stromy na příslušných pozemcích zajišťují vláhu, a stín, který poskytují, je zase opatřením na podporu životních podmínek jak hospodářských, tak i těch divokých zvířat (tzv. dochází v přírodě k “animal welfare”). Přítomnost dřevin pak logicky znamená větší biodiverzitu, například více hmyzu a ptáků, a jde tak o systém zařaditelný – opět přirozeným způsobem – do integrované ochrany. Navíc je plně využitelný i v režimu ekologického zemědělství.

Jako jedna z dalších možností reakce na rostoucí spotřebitelskou poptávku po produkci vajec, která nepocházejí z klecových chovů, je využití agrolesnických systémů prostřednictvím kombinace produkce například rychle-rostoucích dřevin s chovem drůbeže. Právě tak lze rozumět ne zcela přesnému sloganu „vejce z lesa“ (v anglickém překladu woodland eggs), i když v praxi nemusí jít vždy jen o drůbež. V zahraničí se takto volně chovají například i prasata. 

 

 

Podstatné přitom je, že stromy na zemědělské půdě omezují rizika extrémních výkyvů počasí a mají tedy příznivý vliv na výnosy. Kromě toho lze ale také využít produkci ze stromů jako další formu zemědělského podnikání, ať už je to ovoce z ovocných stromů pro tržní prodej, nebo dřevo z ostatních stromů pro dřevozpracující průmysl. Vše dohromady lze navíc zahrnout do pojmu „diverzifikace zemědělských činností“, což je možná cesta pro minimalizaci cenových i klimatických rizik v zemědělském podnikání.

 

Co na to stát?

Nyní je potřeba, aby stát šel těmto „staronovým“ způsobům zemědělství naproti.

Skutečnost, že ČR neimplementovala opatření na zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě, je tak jedním z důkazů absence skutečně dlouhodobé strategie v podání stávajícího vedení ministerstva zemědělství. Nakládání s krajinou – její ekonomické využívání a ochrana jejích přírodních složek – musí probíhat na principu trvale udržitelného hospodaření. Porušení této zásady vede k porušení rovnováhy mezi přírodní, uživatelskou (ekonomickou) a kulturní (sociální) dimenzí krajiny, následně ke zhoršení jejího stavu a v konečném důsledku i k její degradaci. „Nyní je tak potřeba, aby stát šel těmto „staronovým“ způsobům zemědělství naproti,“ vyjadřuje se k agrolesnictví náš člen krajské Komise životního prostředí Lukáš Kala.

Jako koalice Zelených a Pirátů jsme si dali za programový cíl propagaci a podporu agrolesnictví, které by mohlo účinně v boji proti suchu a erozi pomoct. S krajinným ekologem Vilémem Jurkem jezdíme po kraji a už jsme udělali asi desítku seminářů pro zemědělce a místní samosprávy na toto téma a budeme v naší iniciativě pokračovat i nadále,” uzavírá Lukáš Kala.

 

Zdroje

Zobrazit příspěvek
O problematice současného sucha očima Radka Holomčíka

O problematice současného sucha očima Radka Holomčíka

V současnosti čelíme problému, kdy naše krajina nedokáže zadržet vodu a nastává tzv. sucho agronomické. “Roční úhrny srážek sice oscilují kolem průměru z let 1961–1990, ale zvyšující se teplota, masivní odumírání lesních porostů, zemědělská půda bez života a měnící se charakter srážek (prší méně často, ale intenzivněji) způsobuje, že sucho střídají bleskové povodně často spojené s erozními událostmi, které ničí malé vodní cykly,“ popisuje problém Radek Holomčík, náš jihomoravský poslanec za Pirátskou stranu.

Základem je podporovat obnovu zmiňovaného malého vodního cyklu, tedy koloběhu vody v rámci menšího území. Pro to potřebujeme, aby krajina dokázala zadržovat vodu a část z ní se zase odparem ze zeleně vracela do atmosféry. Odborně se tomuto říká evapotranspirace – odpar ze zeleně má, kvůli bakteriím, které se vážou na odcházející páru, výrazně vyšší srážkotvorný efekt, než pára z hladiny povrchových vod.

„Pokud tento vývoj nezastavíme, stane se voda nedostatkovým zbožím nejen v krajině, ale i u nás doma“.

Podle Holomčíka je proto dost obtížně pochopitelné nadšení Ministerstva zemědělství pro budování přehrad a dalších povrchových zdrojů vody (vzhledem k omezeným rozpočtům) na úkor systematické práce s krajinou. “Nemám nic proti budování nádrží, pokud to dává koncepčně smysl. Zadržování povrchové vody by mělo být ale až druhou fází, která zadrží tu vodu, jež nepojme půda a rostliny. Proto by se ministerstvo místo stavby pompézních pomníků éry betonu mělo zaměřit na motivaci lidí hospodařících v krajině (zejména zemědělců a lesníků, ale také např. komunálních politiků) k tomu, aby svou činností pomáhali obnovit krajinu, její retenční schopnost a tím i malý vodní cyklus,” navrhuje Radek Holomčík.

A není třeba vymýšlet nic nového, nutná opatření jsou již dobře známá:

 • zmenšování půdních bloků
 • podpora pestřejších osevních postupů a aplikace organických hnojiv
 • nahrazování pesticidů šetrnějšími alternativami
 • rozvoj krajinotvorných prvků (meze, mokřady, remízky atd.)
 • podpora agrolesnictví
 • sázení druhově, prostorově i věkově diferencované porosty v lesnictví

Doteď se ale žádné efektivní kroky ze strany státu pro napravení této závažné situace bohužel nepodnikly. „Vláda nekoná. Koaliční partner dělá, že se ho to netýká. Opoziční strany, kromě Pirátů a s menší výjimkou STANu, to nemají jako téma. Kraje vypsaly dotace, do kterých se nikdo nepřihlásil a tím mají odškrtnuto. Ekologické organizace nikdo neposlouchá. Uplyne rok a zase se nic nestane,” vidí současnou situaci náš krajský zastupitel za Jihomoravský kraj Jiří Hlavenka i přesto, že reálná řešení tu jsou.

“Sucho a klimatická změna se stále chápou jaksi odděleně. Na sucho se reaguje dotacemi na rybníky, které samy o sobě deficit zásoby vody v půdě nezvrátí.“

Co podle krajinného ekologa Viléma Jurka chybí k napravení situace na úrovni krajů, je kvalitní koordinace kraje (mezi odbory, odborem životního prostředí navenek i dovnitř) a účinná krajská koncepce, která by řešila dopady klimatické změny komplexně nikoli prostřednictvím ad hoc dotací. “Sucho a klimatická změna se stále chápou jaksi odděleně. Na sucho se reaguje dotacemi na rybníky. Sama obnova rybníku není špatná, je ale úplně nesmyslné si myslet, že nám to pomůže proti suchu,” vyjadřuje se ke vzniklé situaci Lukáš Kala, náš člen krajské Komise životního prostředí. “Je třeba napojit prameny. Bez dřevin v krajině to také nepůjde, jelikož ochlazují vzduch, snižují výpar a zadržují vodu,” což jsou opatření, která už dlouhodobě náš klub Zelení a Piráti za Jihomoravský kraj podporuje.

 

Autoři:

 • Radek Holomčík, jihomoravský poslanec Pirátské strany
 • Lukáš Kala, zástupce Zelených a Pirátů v Komisi životního prostředí
 • Vilém Jurek, krajinný ekolog
 • Jiří Hlavenka, jihomoravský krajský zastupitel za klub Zelení a Piráti
Zobrazit příspěvek
Kalamita kůrovce pod drobnohledem: Kdo je jejím viníkem a jak postupovat dál?

Kalamita kůrovce pod drobnohledem: Kdo je jejím viníkem a jak postupovat dál?

Současná kůrovcová kalamita je obrovská – zasáhla takřka všechny oblasti v ČR a pokryla je rezavými stromy. Zatím je spočítáno, že 18 milionů m3 dřeva padlo kvůli kůrovci. Nicméně výsledné odhady činí až 30-50 milionů m3. Nejhorší situace s kůrovcem je přitom podle Lesů ČR v našem Jihomoravském kraji, dále na Vysočině a na severní Moravě.

Co stojí za kůrovcovou kalamitou?

 1. Nedostatek vody v půdě

Podle Lukáše Kaly, který je zástupcem Zelených a Pirátů v Komisi životního prostředí,  spojitost mezi suchem a kůrovcovou kalamitou není mnohým lidem zcela zřejmá. Přitom se obecně ví, že smrk koření mělce a bere vodu z povrchové vrstvy půdy, kde se její nedostatek projeví nejrychleji. Smrk navíc patří mezi stálezelené jehličnany, které jsou fotosynteticky aktivní po celý rok. Jakožto jehličnan horských a podhorských oblastí zvyklý na dostatek vláhy, nižší teploty a menší výpar vody z krajiny nese stres suchem velmi těžce. Zhruba deset dní beze srážek je pro něj tak limitní. “Zejména v létě, tak musí mnohdy “vydýchat” i více než 100l vody za den, je velmi náchylný k hmyzím škůdcům, proti kterým se brání výronem pryskyřice. Pokud ale nemá dostatek vody, nemá ani dostatek pryskyřice, a tak je méně odolný proti škůdcům,” vysvětluje Kala.

 

 1. Nadměrné sázení smrků

Viníkem je i nevhodné sázení smrků. Podle krajinného ekologa Viléma Jurka smrk je horská dřevina a do pahorkatin nebo i nížin nepatří. V pahorkatinách je ho možné pěstovat ve směsích, nikoliv však jako monokultury. Pokud má tu smůlu, že byl vysazen do monokultury dalších smrků, je extrémně pravděpodobné, že od “souseda něco chytne”. “Pro lýkožrouta smrkového představují monokulturní smrčiny deprivované suchem ideální příležitost k množení. V takovém porostu se tak může brouk daleko rychleji šířit a může mít až šest generací. To znamená, že hladoví brouci půjdou nejen po všech dospělých smrcích, ale nepohrdnou ani druhově blízkým stromem – modřínem, borovicí nebo douglaskou,” vysvětlují autoři.

Za suchého a teplého počasí, které letos přišlo velmi brzy, kůrovce nejspíš už nic nezastaví.

Zdá se, že stát nad řešením kalamity již zlomil hůl. Místo toho, aby se výběrově odstraňovaly napadené stromy, kácí se holosečně celé porosty. Je s podivem, že do půdy, rozdrancované po těžbě harvestory, sází opět mladé smrčky.

 

 1. Špatné hospodaření státu

Avšak hlavními příčinami šíření kůrovcové kalamity jsou způsoby, kterými Lesy ČR zajišťovaly těžbu a prodej státního dříví. Z výsledků kontroly České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) z období srpna až prosince 2017 plyne, že mezi nejdůležitější zdroje šíření kalamity patří těžba realizovaná externími soukromými subjekty na základě tzv. komplexních smluv a těžba realizovaná na základě prodeje dřeva prostřednictvím tzv. aukcí nastojato. Na řadě příkladů ČIŽP dokladuje, že mezi vyznačením prvních napadených stromů a jejich těžbou uplynulo mnohdy více než 7 či dokonce i více než 10 týdnů, což je doba, která umožnila kůrovci pohodlně dokončit svůj vývoj a odlétnout škodit do okolních porostů. ČIŽP dále zjistila, že Lesy ČR prováděly v letech 2015, 2016 a 2017 úmyslnou těžbu zdravých stromů vlastní technikou v lesích, které spravují, zatímco v jiných částech lesů, kde zajišťují služby přes externí dodavatele (soukromé těžební firmy) a kde prodávaly dříví prostřednictvím elektronických aukcí, nebylo včas zasaženo proti kůrovci. Tímto bylo umožněno kůrovcům dokončit vývoj a dále se šířit.

Podle jihomoravského poslance Pirátské strany Radka Holomčíka výsledky jasně ukazují, že primární příčinou kalamity je špatný způsob hospodaření a totální selhání systému státní správy lesů. „Lesníci kvůli chybám ve vzdálenější i blízké minulosti nemají nad hospodářskými lesy kontrolu a nemohou včasně zasáhnout při výskytu škůdce. A bohužel ani současná vláda nečiní kroky vedoucí k řešení situace,“ vysvětluje Holomčík.

Co s takovou situací dál?

V lesích je nutné vytěžit do konce března co nejvíce stromů – zdravých i napadených. Pokud se tak nestane, zvyšuje se riziko dalšího šíření kůrovce. “Bohužel tento cíl nebude naplněn a loňská kalamita se s největší pravděpodobností bude opakovat. V tuto chvíli se poukazuje na řešení použitím chemického postřiku. Ten ale nemá opodstatnění a je kontraproduktivní,” upozorňuje Jurek.

U Lesů ČR je stav nejhorší, protože se veškerá těžba musí soutěžit, čímž podnik ztrácí kontrolu i čas. Kritický stav byl mnoho let přehlížen.

Dalším problémem je vznikající nadprodukce dřeva na trhu. “Už teď jsou mnohé pily přeplněné a nucené přistoupit k stop stavu. Ceny za výkup jsou aktuálně poloviční (cca 700 Kč/m3) a pravděpodobně budou ještě klesat,” dodává Jurek. V praxi to může znamenat, že nebude výhodné stromy z lesa ani vyvážet. Nejspíš této situaci ani nepomůže nízká flexibilita se zadáváním zakázek Lesů ČR na výsadby nových stromků. “Hrozí, že vysoutěženo bude nejdříve v květnu, kdy už je pozdě na jarní výsadby. U ostatních subjektů je nutné, aby okamžitě začaly s obnovou lesa – ať už vysazováním kvalitního sadebního materiálu, tak přirozenou obnovou,” doplňuje Jurek.

Smrkové dřevo je jedním z nejlepších v poměru cena/výkon. Jeho nadužívání je proto výsledkem maximalizace zisku namísto zdravého rozumu. Za současný stav si může pouze člověk – špatný hospodář, jakým je státní podnik Lesy ČR.

Tak či onak by mělo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí okamžitě vypracovat strategii, kterou bude možné aplikovat do legislativy. U vzniku takového dokumentu však nesmí být přítomni lobbisti lesnických firem, kteří si diktují své požadavky, které ve většině případů nereflektují požadavky lesnických odborníků a výzkumníků. “Náš klub dlouhodobě podporuje udržitelné hospodaření v lesích a jejich certifikaci v režimu FSC, protože si uvědomujeme, že „na sucho se musí od lesa“. Zdravý les zadrží (a vypaří) hodně vody, čímž může přispět k obnově malého vodního cyklu a opětovnému zavodnění naší krajiny. Avšak současný postup státu, stojící na holosečné těžbě, bude sucho jen prohlubovat!,“ upozorňuje Kala. Podle našeho kolegy, poslance Holomčíka budou chtít Piráti řešit celou věc ve Sněmovně. „Budeme žádat ministry zemědělství a životního prostředí o vysvětlení, budeme žádat přehodnocení systému hospodaření ve státních lesích, budeme žádat vyvození personální odpovědnosti a s velkou pravděpodobností budeme chtít kauzu řešit i trestně-právní cestou. Není možné, aby stát takto zanedbal péči o majetek v hodnotě v řádu bilionů korun,“ zakončuje Holomčík.

Pro podrobnější znění výsledků rozsáhlé kontroly České inspekce životního prostředí klikněte na https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-chteji-skandalni-zavery-cizp-resit-ve-snemovne.html

Autoři:

 • Lukáš Kala, zástupce Zelených a Pirátů v Komisi životního prostředí
 • Vilém Jurek, krajinný ekolog
 • Radek Holomčík, jihomoravský poslanec Pirátské strany

Půlmiliardová investice Jihomoravského kraje: Co může přinést a jaké jsou obavy?

V nejbližších měsících se bude rozhodovat o jedné z největších investic Jihomoravského kraje za poslední roky – o koupi polovičního podílu ve společnosti, které patří nemovitosti v Technologickém parku. Má jít o částku půl miliardy korun, která bude splácená z výnosů společnosti, tedy především z nájemného firem, které dnes v Technologickém parku jsou. Pokud se odkup zrealizuje, bude park vlastnit z poloviny město Brno a z poloviny kraj. 

Má smysl, aby veřejný sektor vlastnil komerční podnikatelskou zónu?

Domníváme se, že právě tak jak by se veřejný sektor neměl standardně „montovat“ do záležitostí, které dobře obsluhuje tržní prostředí, v tomto poměrně unikátním případě existují silné argumenty pro opačný postup.

Jestli něco změnilo a má šanci dále měnit tvář Brna i jeho okolí, je to právě jeho high-tech zóna.

Technologický park v Brně není tuctová průmyslová nebo kancelářská zóna. Představuje mix univerzitního prostředí, špičkových výzkumných ústavů jako je například CEITEC a současně největší hub pro high-tech firmy v České republice – tedy již nyní představuje mix veřejné a soukromé sféry. Jeho význam pro celý region je nedozírný – přitahuje po tisících talenty z domova i dalších zemích, je „líhní“ domácích startupů v prostředí JICu i domovem dalších domácích rychle rostoucích firem a v konečném důsledku také přináší miliardy do státní kasy. Jestli něco změnilo a má šanci dále měnit tvář Brna i jeho okolí, je to právě jeho high-tech zóna, soustředěná nejvíce právě sem. Proto je v tomto případě správné, aby město i kraj uchopily Technologický park jako svou strategickou a rozvojovou záležitost – jeho další rozvoj je nikoli jen v privátním, ale též ve veřejném zájmu. Přesto však uvedená akvizice vzbuzuje určité obavy.

Koupě polovičního podílu v Technologickém parku krajem je v pořádku, obavy lze mít z nedostatečně kvalitního managementu firmy.

Jaké obavy v souvislosti s touto investicí mohou vyvstat?

 • První je, zda cena za odkup odpovídá. V současném ekonomickém boomu jistě ano, přijde-li krize, mohou ceny pronájmů prudce klesnout a koupi (na kterou si kraj půjčí u banky) nemusí být jednoduché splácet. Toto je určitý risk, ale domnívám se, že i v případě ekonomické krize bude brněnský high-tech dále prosperovat. 
 • Druhou pak je otázka rozvoje. Je potřeba zvyšovat kapacity Technologického parku (zejména výstavbou dalších pater budov), což jsou další finance a hlavně obtížná záležitost netypická pro veřejnou sféru.
 • S tím pak je spojena obava třetí, zda bude veřejná sféra, tedy kraj a město, schopna dosadit do společnosti dostatečně kvalitní, vysoce profesionální management a zda jej bude schopna kontrolovat a dozorovat stejně kvalitně, jako kdyby to byl privátní vlastník. Zatímní zkušenosti jsou totiž spíše smíšené. V dobré paměti jsou i poměrně katastrofické příběhy nakládání s vlastním majetkem, jako je příběh Letiště Brno a padesátileté, nevýhodné a nevypověditelné nájemní smlouvy, nebo celý příběh megalomanství u Lázní Pasohlávky, byť snad nakonec neskončí úplně zle.

Doufejme, že od těch dob se přece jen věci změnily a řízení či dozor nad firmou nebude svěřen různým „vysloužilým a zasloužilým“ straníkům, ale profesionálům v managementu a že politické vedení kraje i města bude nad firmou provádět profesionální vlastnickou kontrolu.

Autor: Jiří Hlavenka
(předseda klubu Zelení a Piráti JMK)

 

Vilém Jurek: Každý na svém štěrkopísečku

Nad Slováckem stále visí Damoklův meč v podobě těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu. V prostoru okolo Bzence, Moravského Písku, Strážnice a dalších obcí hrozí snížení kvality podzemních vod a vůbec ohrožení kvality životního prostředí. Přes deset let se snaží získat těžební společnost povolení k těžbě na ploše přes 50 ha. Místní samosprávy, spolky a v neposlední řadě Jihomoravský kraj a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. vyšli do boje.

Ačkoliv se záměr nachází na území Zlínského kraje, dopad těžby má přesah do okresu Hodonín, který už leží v Jihomoravském kraji. Okolí Uherského Ostrohu je známé odedávna těžbou štěrku. Současně je lokalita známá velkými zásobami podzemních vod v rámci ochranného pásma vodního zdroje Bzenec komplex. Voda je zadržována v kvarterních sedimentech, kde je zakonzervovaná a nabývá hodnot pro pitné účely. Podzemní systém je zajímavý a tajuplný. Tvoří se tu pomyslné řeky, kudy proudí čistá voda. Hydrogeologové často hovoří o podzemních jezerech.

Pokud dojde k narušení vrstev sedimentů, hrozí kontaminace zdroje pitné vody. To snad nemůže chtít nikdo? Zvláště pak v době, kdy zápasíme se suchem, a do několika let bude mít voda cenu zlata. Vypadá to však, že skupině lidí to vůbec nevadí a ještě záměr podporují svým souhlasným stanoviskem.

Celý problém se netýká jen vody, sucha nebo zvýšené nákladní dopravy. Pozoruhodný je zejména přístup úřadů, které rozhodují v neprospěch obyvatel regionu. Pro zahájení těžby je potřeba povolení báňského úřadu (BÚ). Hlavními podklady pro povolení těžby štěrku je hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), vyjádření vodoprávního úřadu a stanovisko krajské hygienické stanice, protože těžbou bude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy a ochranné pásmo vodního zdroje Bzenec komplex.

Kdo si přeje těžbu?

V informačním systému EIA najdeme k těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu tři posudky (2007, 2012, 2015). Těžební firma se od roku 2007 snaží děj se co děj prosadit svůj záměr. Dvakrát to nevyšlo. Až v březnu 2015 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) řeklo ano a vydalo závazný souhlas. Pikantní na tomto stanovisku je, že obsahuje 58 podmínek, za kterých je možné těžbu realizovat. Je to nevídaný kompromis a v běžném řízení EIA by posouzení dopadlo pro těžaře špatně.

V případě stanoviska k zásahu do chráněné lokality vodního zdroje vydala jihomoravská hygiena zamítavé stanovisko. V říjnu 2016 vydal BÚ v Brně koncept rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení těžby na základě negativního rozhodnutí hygieniků. Tím mohl příběh skončit. Avšak v listopadu 2016 podal těžař podnět k přezkoumaní negativního stanoviska na Ministerstvo zdravotnictví. Na začátku roku 2017 Ministerstvo rozhodlo, že ruší stanovisko jihomoravské hygieny a platí souhlasné stanovisko zlínské hygieny.

Pokud dojde k narušení vrstev sedimentů, hrozí kontaminace zdroje pitné vody. To snad nemůže chtít nikdo. Zvlášt v době, kdy zápasíme se suchem.

Vodoprávním úřadem pro oblast Uherského Ostrohu je městský úřad Uherské Hradiště. Ten už vydal dvě nesouhlasná stanoviska (podobně na tom je i vodoprávní úřad ve Veselí nad Moravou, které je obcí s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje). Důvodem pro zamítavé stanovisko bylo, že těžebna je v záplavové oblasti a vyskytly se nové skutečnosti na základě nových hydrogeologických posudků, které posudek EIA nezohlednil. Posudky dvou renomovaných laboratoří například upozornily na závažnou chybu v samotné metodice, kdy se použil nevhodný matematický model pro výpočet pohybu vody v celém území. Bohužel Krajský úřad Zlínského kraje přezkumné řízení zrušil rozhodnutí z Uherského Hradiště a sám rozhodl od vydání souhlasu k těžbě. Důvod? Těžebna není stavba a pro ni záplavová oblast neplatí, nové hydrogeologické závěry nejsou závazné a nelze s nimi dále pracovat. V létě 2018 vyšlo ke všemu najevo, že Česká geologická služba se již na podzim 2017 vyjádřila, že těžba je riziková. MŽP expertizu neakceptovalo a usoudilo, že posudek je nedostatečný. Máme tak tři zamítavé posudky, které přebíjí posudek, o které řada odborníků prohlásilo, že obsahuje vážná pochybení.

V květnu 2018 obdržela Oblastní báňská správa v Brně (BÚ) konečně od MŽP souhlasné stanovisko. Začátkem nového roku BÚ zahájil tolik obávané řízení o stanovení „dobýváku“. Nyní mají možnost dotčené orgány podat odvolání. Ohlásily se již místní samosprávy, odvolávat se bude i krajský úřad Jihomoravského kraje. Lze doufat, že to nebude jen na těchto subjektech a vyjádří se i další organizace. Ofenzivně by se měli zachovat ústavní činitelé, čili poslanci a senátoři, kteří nás reprezentují v Parlamentu ČR. Perličkou celého hnutí odporu je, že pozadu nezůstal bývalý hejtman Hašek, který brojí proti těžbě a plánuje založit spolek na ochranu vody.

A co bude dál?

V relativním pohledu na věc nejde mluvit zatím o prohře nebo výhře obou stran. Aby mohla reálně začít těžba štěrku, musí být vydáno povolení hornické činnosti a schválení plánu přípravy, otvírky a dobývaní atd. Část pozemků, kde se má těžit navíc vlastní město Uherský Ostroh, takže i zde je možnost.

Co si o celém příběhu máme myslet? Na jedné straně je těžař, který přijde a bude šestnáct let těžit, a pak zas odejde. Na druhé straně je zástup místních občanů, kteří těžbu opravdu nechtějí. Ať z důvodu možné kontaminace podzemních vod nebo zvýšení provozu na silnicích (odhaduje se, že při roční těžbě 200 000 tun projede tamními obcemi až 60 nákladních automobilů denně). Těžbu si přeje pouze těžař a patrně po ní touží i úředníci, kteří vydávají souhlasná stanoviska jak na dopravníkovém pásu. Nikdo další těžbu nechce, přesto se činné orgány obrátily lidem zády. „Nepomůžeme, musíme postupovat v souladu s platnou legislativou,“ slyšíme od úředníků. Jenže za jakou cenu? Za cenu zničení pátého největšího zdroje pitné vody, který napájí 140 000 obyvatel okresu Hodonín? Ministerstvu životního prostředí a Krajskému úřadu Zlínského kraje je názor lidí lhostejný. Inu, každý si hrabe na svém štěrkopísečku.

Vilém Jurek, krajinný ekolog
(autor spolupracuje s klubem Zelených a Pirátů v otázkách ochrany životního prostředí)

Pomozte nám tvořit smysluplnou politiku

Klub Zelených a Pirátů v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje hledá nového koordinátora/tajemníka či koordinátorku/tajemnici. Pomozte našim zastupitelům a členům krajských komisí tvořit smysluplnou krajskou politiku!

Jedná se o práci na zhruba čtvrtinový úvazek (cca 40 hodin měsíčně) s volnou pracovní dobou. Podmínkou je možnost fakturovat si vykonanou práci. Náplní práce je pozice ideální pro student(k)y politologie/žurnalistiky, ale nebráníme se nikomu se zápalem pro věc.

Co budete dělat:

 • tvořit rešerše pro zastupitele
 • spravovat náš web (WordPress) a sociální sítě
 • pravidelný monitoring médií
 • komunikovat s novináři a vytvářet tiskové zprávy
 • pomáhat s administrativou spojenou s fungováním klubu

Co musíte umět/zvládat:

 • správu sociálních sítí (Facebook, Twitter)
 • alespoň základy práce ve WordPressu
 • komunikovat bez problému s lidmi – členy klubu, úředníky, novináři i veřejností
 • ideální je zkušenost z jihomoravských médií nebo alespoň dobrá znalost místní mediální scény

Nabízíme:

 • možnost využívat kancelář v budově krajského úřadu v centru Brna
 • práci s inspirativními lidmi z prostředí jihomoravské politiky
 • jedinečnou možnost získat reálné zkušenosti z krajské politiky
 • flexibilní pracovní dobu

Pošlete nám svůj životopis a něco o své motivaci k práci pro klub Zelených a Pirátů v ZJMK na e-mail cambora.jan@kr-jihomoravsky.cz do 15. ledna. Připojte zároveň požadovanou hodinovou sazbu za svou práci.

Při hodnocení kandidátů budeme přihlížet jak ke zkušenostem a motivaci kandidáta, tak i k požadované hodinové sazbě.

Pohovory proběhnou v druhé půlce ledna, nástup ideálně již od února.

Starostové žádají o dotace na rybníky. Jaký to má smysl?

Jihomoravští starostové žádají od roku 2016 Ministerstvo zemědělství o dotace na obnovu a výstavbu rybníků. Letos se ale na všechny nedostalo. Ministerstvo ukončilo sběr žádostí dřív než obvykle. Podle informací brněnského deníku Rovnost přijali úředníci ministerstva jen z jižní Moravy žádosti v objemu 48 milionů korun.

Velká poptávka po dotacích je podle nezávislého experta a krajinného ekologa Viléma Jurka z organizace Rezekvítek způsobena nabídkou projekčních kanceláří, které objíždí starosty a nabízí jim zpracování projektu i žádosti. “Bohužel se revitalizují, obnovují a budují často rybníky, které nejsou třeba. Je to podobné, jako když byla v minulém období Operačního programu Životního Prostředí poptávka po tzv. varovných protipovodňových systémech (VPS). Tam to dopadlo tak, že pokud chtěl starosta nový rozhlas, zarafičil ho jako varovný protipovodňový systém, který mu pak projektanti nakreslili,” vysvětluje Jurek.

Nabízí se tedy otázka, proč se teď staví tolik rybníků. Je to skutečně proto, aby obce bojovaly proti suchu? “Je samozřejmě šlechetné, že se staví nové rybníky. Ovšem výsledek je takový, že do pěti let jsou rybníky přerybněny, a nic jiného krom kaprů tam nežije. Například za Koběřicemi vznikl před pár lety nový rybník jménem Urbanec. Místo je to hezké, rybník tam právem patří. Když jsem ale rybník viděl v létě, připomínalo mi to spíše zahnívající brčál. Bohužel je to realita. Do jakékoliv louže v krajině se musí honem honem nasadit nějaká ryba,” poukazuje Jurek.

Co s tím?

Pokud se Jihomoravský kraj rozhodne více podporovat obnovu nebo budování nových rybníků, musí být v podmínkách udělení dotace jasně uvedeno, že v rámci udržitelnosti nebude rybník zarybněn a nebude součástí rybářského revíru. “Pokud tomu tak nebude, budou peníze na takové rybníky vynaložené úplně zbytečně. Je potřeba si uvědomit, jaký problém nás skutečně ohrožuje – je to sucho a ne nedostatek ryb – a podle toho se začít chovat,” uvádí Helena Továrková, členka komise regionálního rozvoje za klub Zelených a Pirátů.

Pokud chtějí starostové skutečně využívat rybník k boji proti suchu, mohou využít dotace z Operačního programu Životní prostředí. “Starostové mohou žádat o dotace v podporované oblasti 1.3 nebo 4.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv. Obce mohou žádat o dotaci ve výši 60 % nákladů. Pokud se rybník nachází celou plochou ve zvláště chráněném území, v lokalitách soustavy Natura 2000, v biocentru ÚSES nebo realizace opatření vyplývá z plánů dílčích povodí, je výše podpory 90 procent,” uzavírá Jurek.

Krajský rozpočet 2019: jsou oblasti, kde by měl kraj více přebírat iniciativu

Na prosincovém zastupitelstvu bude krajským zastupitelům předložen rozpočet kraje pro rok 2019. Jaké k němu náš klub zaujal stanovisko? Budeme hlasovat pro? O stanovisku klubu k rozpočtu píše Jirka Hlavenka.

Při studiu krajského rozpočtu můžeme říct, že se jedná, tak jako v minulých letech, o “mírný pokrok v mezích zákona”. Došlo k jeho navýšení vlivem vyšších daňových výnosů, takže rozpočet mohl reflektovat růst nákladů (především kvůli zvýšení mezd) v segmentech, o které se stará. Dochází tak ke zdůvodnitelnému růstu výdajů v hlavních oblastech, jako je školství, zdravotnictví a sociální oblast, podobně jako i v dalších, menších kapitolách rozpočtu.

Rozpočet je koncipován jako mírně schodkový (schodek ve výši cca 2 % rozpočtu), přičemž ale schodek nejde na provoz, ale na investice. To je dle našeho názoru rozumné, protože kraj potřebuje více investovat – zejména do infrastruktury (silnice II. a III. třídy), ale právě tak i do budov zařízení, které kraj spravuje: těchto organizací jsou bezmála dvě stovky a většina z nich je dlouhodobě podinvestovaná. To není žádné tajemství – kdo někdy zavítal do krajem zřízených škol, nemocnic nebo sociálních zařízení, vidí to na první pohled.

Významnou technickou změnou je “sesypání” rezerv všech resortů do jedné centrální rezervy ve výši přes 600 milionů korun. To je velká částka, která bude trochu svádět k utrácení (předtím byly rezervy pro každý resort zvlášť): bude potřeba bedlivě sledovat, jak je s touto rezervou během roku zacházeno. To bude to jeden z našich důležitých úkolů.

Kraj musí být aktivnější

Velkým tématem Jihomoravského kraje jsou opatření proti důsledkům klimatické změny, ale též nevhodnému způsobu zemědělství a vodního hospodářství. Ze všech regionů České republiky je náš kraj nejvíce postižen – je nejvíce na ráně a měl by tak aktivně přicházet s vhodnými nástroji, jak problém řešit. Hrozby jsou přitom akutní a dobře známé – bez aktivního “boje” proti suchu skutečně hrozí, že oblast, která byla dříve jednou ze zemědělsky nejhodnotnějších přestane být schopná dávat úrodu.

Domníváme se, že kraj by v této oblasti měl být daleko aktivnější a že by hlavně měl převzít vlastní iniciativu. Vypadá to, že kraj spíše vypíše dotační nástroj a čeká, až se objeví zájemci. Jenomže (zejména) obce na to připraveny nejsou a možná ani věci nepřikládají dostatečnou důležitost. Starostové a zastupitelstva nemají dostatečnou odbornou přípravu – nevědí co by mohli dělat a proč – a což je možná ještě důležitější, nevnímají to pro oblast, kterou spravují, tedy “katastr obce” jako důležité. Malá krajinářská díla totiž vždy slouží širšímu kraji, zatímco obzor obecních zastupitelstev často začíná a končí s cedulí obce.

Domníváme se proto, že kraj by měl být aktivním hráčem a měl by začít aktivní opatření na svém území realizovat sám. Je nám jasné, že momentálně k tomu ani kraj nemá dostatečnou odbornou a lidskou kapacitu, nicméně situace zvláště v některých okresech a oblastech už je opravdu kritická a každý rok nečinnosti znamenu přiblížení se k bodu, ze kterého už není návratu.

I přes tyto námitky nakonec rozpočet podpoříme. Příští rok ale budeme tlačit hejtmanství k tomu, aby se kraj stal aktivním iniciátorem politiky pro boj proti suchu. Efektivní politika totiž nekončí u vypsání dotačních titulů.