Jan Symon

fotky_web_sirka-18

Jan Symon je od roku 2009 starostou obce Ostopovice na brněnsku. Před nástupem do funkce působil jako fotograf a vysokoškolský učitel a založil spolek Nad Šelší se kterým pořádá v okolí obce řadu kulturních akcí. Jako starosta usiluje o naplnění vlastní představy o správném fungování otevřené, demokratické a inkluzivní občanské společnosti, v rámci které obecní samospráva ctí princip trvale udržitelného přístupu k životnímu prostředí a dynamicky se měnící společnosti. Pod jeho vedením zavedla obec mj. progresivní systém odpadového hospodářství, za účasti veřejnosti kultivuje veřejný prostor v obci i okolní krajině a podporuje bohatý kulturní a společenský život. Ve spolupráci s dalším obcemi z jihu brněnské aglomerace usiluje o racionální územní plánování v Jihomoravském kraji, zejména v oblasti silniční dopravy. S partnerkou vychovává tři dcery, jejichž budoucnost je jednou z hlavních motivací pro jeho veřejné angažmá.

Kvalitní dopravní infrastruktura bere ohled na lidi.
– Jan Symon