Jiří Hlavenka

fotky_web_sirka-2
Krajský zastupitel Jiří Hlavenka je podnikatel a investor především na poli internetu. Po listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů vydavatelství a školicí společnosti CCB, která na Brněnsku působí dodnes. V roce 1994 pak spolu se čtyřmi spolupracovníky založil šířeji zaměřené odborné vydavatelství a nakladatelství Computer Press, které se stalo největším vydavatelstvím odborné literatury a časopisů v České republice. V dalších letech stál spolu s kolegy u zrodu prvních online médií, prvního internetového obchodu u nás Vltava.cz, internetového aukčního domu ad. Od roku 2005 působí především jako investor (Fayn Telecommunications, NetDirect, Skypicker.com). Je aktivní i jako publicista: je autorem tisíců článků a více než třiceti publikací o celospolečenské i odborné problematice. Jiří Hlavenka je ženatý a má syna.

Věřím v demokracii. Ale demokracie neznamená jít jednou za čtyři roky k volbám; pokud si ji nepostavíme sami, nikdo jiný ji za nás neudělá.
– Jiří Hlavenka

TÉMATA

Inovativní podnikání nejen v Jihomoravském kraji
jediná cesta, jakou se může naše země dostat na úroveň nejvyspělejších států světa

Dopravní řešení v Jihomoravském kraji
na prvním místě je občan, nikoli automobil

Vzdělávání místo školství
hluboké změny v možnostech pracovního uplatnění vyžadují zásadní reformování vzdělávacího systému