Markéta Gregorová

fotky_web_sirka-7

Markéta Gregorová je všestranně založená testerka a e-commerce specialistka. K internetovému marketingu a IT oboru však její cesta nevedla přímo; původním a stále trvajícím zájmem je politické dění, což zhmotnila v podobě bakalářského titulu z oboru mezinárodní vztahy a evropská studia a také dvěma lety vedení zahraničního odboru České pirátské strany. Díky práci v oblasti „Internetů“ a časté komunikaci se zahraničními Piráty a aktivisty považuje za stěžejní především udržení svobody komunikace (nejen na Internetu), názorů a volby – a ruku v ruce s tím i zvyšování politické vzdělanosti obyvatel, aby mohli volit ty, co skutečně reprezentují jejich zájmy, ať jsou jakékoli.

Největší radost by mi udělalo, kdyby lidé volili informovaně.” – Markéta Gregorová