Zobrazit příspěvek
Stabilita ve financování je účinnou podporou sociálních služeb

Stabilita ve financování je účinnou podporou sociálních služeb

Pokud chceme v kraji kvalitní a profesionální služby, musíme jim umět vytvořit stabilní prostředí s jasnými podmínkami financování. Jen v takovém prostředí se pak poskytovatelé mohou soustředit na rozvoj služeb a růst jejich kvality.
Celý článek →

Zobrazit příspěvek
Kvalitní a důstojný život i ve stáří – i s podporou kraje a obcí je možné jej zajistit

Kvalitní a důstojný život i ve stáří – i s podporou kraje a obcí je možné jej zajistit

Se vzrůstajícím průměrným věkem seniorů přichází také otázka kvality jejich života. Řadě potíží, které se pojí se stářím, je možné předcházet nebo je alespoň zmírňovat. Poruchy paměti se s rostoucím věkem dají předpokládat. Velkou roli zde může sehrát prevence.  Celý článek →