Rok 2019 očima našich zastupitelů

Rok 2019 očima našich zastupitelů

V uplynulém roce jsme v krajském zastupitelstvu pracovali jak na běžné rutině stovek projednávaných a schvalovaných bodů, tak jsme měli „na stole“ i závažná a velká témata. Jihomoravský kraj tak loni stál před plánem rozhodnout o třech velkých (a drahých) investicích. A ty si teď sumarizujeme.

  1. Nákup nových vlakových souprav na regionální spoje v kraji.
  2. Dokoupení poloviny akcií Technologického parku Brno.
  3. Diskuse, jak dál s projektem Thermal Pasohlávky, dnes pojmenovaným jako Sanatorium Pálava.

 

Investice do budoucnosti?

Ve věci Technologického parku (dále TPB) jsem se zúčastnil dlouhé řady jednání zejména s cílem definování smluv pro koupi a následnou činnost. Jednal jsem též se zástupci politických sil, které Technologický park jak prosazovali (jeho koupi), tak patřili mezi jeho odpůrce. Jakkoli chápu odpůrce (s argumenty: příliš mnoho peněz, není to primárně záležitost kraje ale spíše města Brna, je to zbytečné pouštění se do soukromého podnikání) jsem byl spíše nakloněn koupi, neboť rozvoj technologických center v kraji v naprosto jedinečné lokalitě spojující vysoké školství, výzkum a firemní high-tech má enormní důležitost pro prosperitu našeho regionu v budoucnosti. Nakonec došlo k zajímavému rozuzlení, když poloviční podíl TPB dokoupilo Brno, přestože tento záměr nejdříve odmítalo. Výsledek je tak z našeho pohledu dobrý: tato nesmírně důležitá a cenná lokalita zůstává pod kontrolou veřejné sféry.

 

Vstříc ke zlepšení kvality přepravy

Rozhodování v případě další obří investice, pořízení nových vlakových souprav bylo též vášnivé, ale ve výsledku jednodušší. Na nejvytíženějších příměstských linkách dnes jezdí soupravy, které nelze nazvat jinak než ostudou. Znalci je znají pod přezdívkou „Honeckerova pomsta“. Jejich náhradou za moderní soupravy dojde k jednorázovému dramatickému zlepšení kvality přepravy – něco co si jihomoraváci dávno zaslouží. Přesto i zde probíhalo množství diskusí, nikoli ve smyslu „pořídit nebo ne“, ale „jak“. Výsledný schválený návrh považujeme ale za rozumný – pořízení, vozy od Škody Transportation, celková suma 6.5 miliardy, z 85% financované EU, následné tendrování dopravce.

 

Thermal Pasohlávky vstupuje do další fáze

Areál, jak je dobře známo, odkoupila čínská společnost. Kraji zůstal pozemek pro plánované sanatorium. Byť nás trochu znervózňuje, že čínský partner má zjevně skluz v plánu výstavby, což může vyústit v situaci, kdy sanatorium bude postavené a spuštěné, a čínský developer bude mít staveniště, tak vnímáme léčebné lázně jako něco, co v kraji chybí. Obyvatelé tak jednoho z nejlidnatějších krajů musí jezdit za lázeňskými službami jinam a daleko. Kraj by dokázal tuto službu „uživit“, lokalita je skvělá, a spojení s léčebnými prameny je ideální. Druhé takové místo k dispozici není. Obecně tedy záměru výstavby krajem vlastněného sanatoria dáváme zelenou. Máme však výhrady k procesu schvalování. Neustále dochází k navyšování odhadovaných nákladů (oproti těm prvotním násobné!) a stále není k dispozici finální maximální částka. Sanatorium znamená investici v mnoha stovkách miliónů a tím že se kraj již poněkud vyčerpal nákupem souprav, dochází k citelnému zvýšení jeho zadlužení.

V dalších jednáních tedy budeme požadovat garanci maximální částky a současně rámcový plán hospodaření pro příští roky, zejména s ohledem na dluh a jeho splácení.

Poslední významnou věcí, která se ale loňského roku dotkal jen částečně, byl start diskusí o razantní rekonstrukci krajských nemocnic. Plán je sloučit všechny nemocnice pod jednu zastřešující organizaci (hlavním cílem jsou finanční úspory), následně pak, což je významnější, proměňovat specializované služby krajských nemocnic, zřejmě směrem k jejich určité redukci. Rozhodnout o dalším postupu tak bude jeden z důležitých úkolů roku 2020 pro krajské zastupitelstvo.

Jiří Hlavenka – krajský zastupitel za klub Zelení a Piráti JmK

0