Přenést dopravu z jedné části města do druhé není řešení.

Přenést dopravu z jedné části města do druhé není řešení.

Stanovisko zastupitelského klubu Zelení a Piráti k rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vést silnici 43 přes městskou část Brno-Bystrc ze dne 28. 3. 2019.

 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje včera schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018, která navrhuje vést silnici 43 v tzv. bystrcké stopě. Na zastupitelstvu kraje jsme se jako jediný klub vyslovili proti této variantě s níže předkládanou argumentací a hlasovali jsme proti schválení zprávy.

„Náš nesouhlas je principiální. Není možné vyřešit dopravní zátěž v jedné části Brna tím, že ji přesuneme do jiné části Brna. Co ubereme Žideničákům a Královopolákům, to přesuneme do Bystrce a Kníniček, a ještě za to zaplatíme miliardy. Kraj měl přijít s návrhy, které – tak jako všude v civilizovaném světě – ukládají dopravu pod zem, pokud nadzemní varianty znamenají újmu pro občany,“ vysvětluje své stanovisko Jiří Hlavenka, předseda klubu a krajský zastupitel.

Podle krajské zastupitelky Jany Drápalové je také naprosto nevhodné řešit problém neexistence obchvatu Brna tím, že jej vybudujeme napříč obydlenými částmi města. „V zájmu Brna je mít obchvat, tak jako každá obec v JmK. Dopravní zátěž nelze přehazovat z jedné městské části na druhou, to je politika, která se Brnu může vymstít,“ dodává.

Podle krajského zastupitele Iva Vašíčka prosazování trasy „43“ přes Bystrc úplně zastínilo řešení problémů s D1 v okolí Brna. Už nyní je D1 v úseku „Bohunice-Slatina“ trvale přetížena. Bystrcká trasa silnice 43 tak na ni přivede další desítky tisíc aut, což způsobí její ještě větší neprůjezdnost. Schválená varianta je v podstatě zakonzervováním stavu, kdy Brno leží na dálnici D1 a příjezdech k ní, a s obchvatem Brna nepočítá.

Autoři:

0