Starostové žádají o dotace na rybníky. Jaký to má smysl?

Jihomoravští starostové žádají od roku 2016 Ministerstvo zemědělství o dotace na obnovu a výstavbu rybníků. Letos se ale na všechny nedostalo. Ministerstvo ukončilo sběr žádostí dřív než obvykle. Podle informací brněnského deníku Rovnost přijali úředníci ministerstva jen z jižní Moravy žádosti v objemu 48 milionů korun.

Velká poptávka po dotacích je podle nezávislého experta a krajinného ekologa Viléma Jurka z organizace Rezekvítek způsobena nabídkou projekčních kanceláří, které objíždí starosty a nabízí jim zpracování projektu i žádosti. “Bohužel se revitalizují, obnovují a budují často rybníky, které nejsou třeba. Je to podobné, jako když byla v minulém období Operačního programu Životního Prostředí poptávka po tzv. varovných protipovodňových systémech (VPS). Tam to dopadlo tak, že pokud chtěl starosta nový rozhlas, zarafičil ho jako varovný protipovodňový systém, který mu pak projektanti nakreslili,” vysvětluje Jurek.

Nabízí se tedy otázka, proč se teď staví tolik rybníků. Je to skutečně proto, aby obce bojovaly proti suchu? “Je samozřejmě šlechetné, že se staví nové rybníky. Ovšem výsledek je takový, že do pěti let jsou rybníky přerybněny, a nic jiného krom kaprů tam nežije. Například za Koběřicemi vznikl před pár lety nový rybník jménem Urbanec. Místo je to hezké, rybník tam právem patří. Když jsem ale rybník viděl v létě, připomínalo mi to spíše zahnívající brčál. Bohužel je to realita. Do jakékoliv louže v krajině se musí honem honem nasadit nějaká ryba,” poukazuje Jurek.

Co s tím?

Pokud se Jihomoravský kraj rozhodne více podporovat obnovu nebo budování nových rybníků, musí být v podmínkách udělení dotace jasně uvedeno, že v rámci udržitelnosti nebude rybník zarybněn a nebude součástí rybářského revíru. “Pokud tomu tak nebude, budou peníze na takové rybníky vynaložené úplně zbytečně. Je potřeba si uvědomit, jaký problém nás skutečně ohrožuje – je to sucho a ne nedostatek ryb – a podle toho se začít chovat,” uvádí Helena Továrková, členka komise regionálního rozvoje za klub Zelených a Pirátů.

Pokud chtějí starostové skutečně využívat rybník k boji proti suchu, mohou využít dotace z Operačního programu Životní prostředí. “Starostové mohou žádat o dotace v podporované oblasti 1.3 nebo 4.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv. Obce mohou žádat o dotaci ve výši 60 % nákladů. Pokud se rybník nachází celou plochou ve zvláště chráněném území, v lokalitách soustavy Natura 2000, v biocentru ÚSES nebo realizace opatření vyplývá z plánů dílčích povodí, je výše podpory 90 procent,” uzavírá Jurek.

0