Krajský rozpočet 2019: jsou oblasti, kde by měl kraj více přebírat iniciativu

Na prosincovém zastupitelstvu bude krajským zastupitelům předložen rozpočet kraje pro rok 2019. Jaké k němu náš klub zaujal stanovisko? Budeme hlasovat pro? O stanovisku klubu k rozpočtu píše Jirka Hlavenka.

Při studiu krajského rozpočtu můžeme říct, že se jedná, tak jako v minulých letech, o “mírný pokrok v mezích zákona”. Došlo k jeho navýšení vlivem vyšších daňových výnosů, takže rozpočet mohl reflektovat růst nákladů (především kvůli zvýšení mezd) v segmentech, o které se stará. Dochází tak ke zdůvodnitelnému růstu výdajů v hlavních oblastech, jako je školství, zdravotnictví a sociální oblast, podobně jako i v dalších, menších kapitolách rozpočtu.

Rozpočet je koncipován jako mírně schodkový (schodek ve výši cca 2 % rozpočtu), přičemž ale schodek nejde na provoz, ale na investice. To je dle našeho názoru rozumné, protože kraj potřebuje více investovat – zejména do infrastruktury (silnice II. a III. třídy), ale právě tak i do budov zařízení, které kraj spravuje: těchto organizací jsou bezmála dvě stovky a většina z nich je dlouhodobě podinvestovaná. To není žádné tajemství – kdo někdy zavítal do krajem zřízených škol, nemocnic nebo sociálních zařízení, vidí to na první pohled.

Významnou technickou změnou je “sesypání” rezerv všech resortů do jedné centrální rezervy ve výši přes 600 milionů korun. To je velká částka, která bude trochu svádět k utrácení (předtím byly rezervy pro každý resort zvlášť): bude potřeba bedlivě sledovat, jak je s touto rezervou během roku zacházeno. To bude to jeden z našich důležitých úkolů.

Kraj musí být aktivnější

Velkým tématem Jihomoravského kraje jsou opatření proti důsledkům klimatické změny, ale též nevhodnému způsobu zemědělství a vodního hospodářství. Ze všech regionů České republiky je náš kraj nejvíce postižen – je nejvíce na ráně a měl by tak aktivně přicházet s vhodnými nástroji, jak problém řešit. Hrozby jsou přitom akutní a dobře známé – bez aktivního “boje” proti suchu skutečně hrozí, že oblast, která byla dříve jednou ze zemědělsky nejhodnotnějších přestane být schopná dávat úrodu.

Domníváme se, že kraj by v této oblasti měl být daleko aktivnější a že by hlavně měl převzít vlastní iniciativu. Vypadá to, že kraj spíše vypíše dotační nástroj a čeká, až se objeví zájemci. Jenomže (zejména) obce na to připraveny nejsou a možná ani věci nepřikládají dostatečnou důležitost. Starostové a zastupitelstva nemají dostatečnou odbornou přípravu – nevědí co by mohli dělat a proč – a což je možná ještě důležitější, nevnímají to pro oblast, kterou spravují, tedy “katastr obce” jako důležité. Malá krajinářská díla totiž vždy slouží širšímu kraji, zatímco obzor obecních zastupitelstev často začíná a končí s cedulí obce.

Domníváme se proto, že kraj by měl být aktivním hráčem a měl by začít aktivní opatření na svém území realizovat sám. Je nám jasné, že momentálně k tomu ani kraj nemá dostatečnou odbornou a lidskou kapacitu, nicméně situace zvláště v některých okresech a oblastech už je opravdu kritická a každý rok nečinnosti znamenu přiblížení se k bodu, ze kterého už není návratu.

I přes tyto námitky nakonec rozpočet podpoříme. Příští rok ale budeme tlačit hejtmanství k tomu, aby se kraj stal aktivním iniciátorem politiky pro boj proti suchu. Efektivní politika totiž nekončí u vypsání dotačních titulů.

0