Jiří Hlavenka: S činností krajské společnosti CEJIZA nejsme spokojeni

Jedním z bodů dubnového zasedání krajského zastupitelstva bylo předložení zprávy o činnosti společnosti CEJIZA; náš zastupitelský klub se spolu s lidovci v tomto bodě zdržel. Co nás k tomuto stanovisku vedlo?

CEJIZA je společnost zřízená jihomoravským krajem pro hromadné soutěžení zakázek pro kraj i krajem zřízené organizace, typicky v oblasti telekomunikací, výpočetní techniky, dodávek plynu, elektřiny či tepla.

CEJIZA funguje již řadu let a obecně hromadné soutěžení zakázek dává smysl – od zjednodušení práce (jedna centrální zakázka namísto množství jednotlivých) až po očekávané dosažení nižších cen. Přesto se však dnes objevují pochybnosti, které nás nutí být k činnosti společnosti poněkud kritičtější.

Je evidentní, že dodavatelé zejména v oblastech, kde existuje pouze několik málo soutěžitelů – což platí typicky pro telekomunikační služby, plyn či elektřinu – si již na tento způsob hromadného soutěžení “zvykli” a jelikož jejich snahou je dosáhnout maximálních tržeb a marže, ve skutečně konkurenčních nabídkách, jaké odpovídají tomu, co se objevuje u soutěžení soukromých společností, se příliš nepředhánějí. Hovořit přímo o kartelu – tedy o předem smluvených vztazích, kdy například v situaci, kdy na trhu existují jen dva relevantní dodavatelé, přičemž “jeden si vezme kraj, druhý město…” – možné není, neboť nelze obviňovat bez důkazů. Rozdíl v soutěžených cenách je však oproti soukromým společnostem velký, někdy i propastný: například v oblasti telekomunikací, kde podobné dělení trhu možné není a kde dodavatelé opravdu soutěží o zákazníka “na krev”, lze u podobně velkých subjektů dosahovat až třetinových (!) cen. Toto není situace, se kterou by bylo možné se smířit jen s tím, že “takhle to ve státní správě chodí”.

Je dle našeho názoru potřeba, aby CEJIZA zejména v těchto exponovaných oborech změnila způsob tendrování – nabízí se možnosti přímého vyjednávání, oslovení virtuálních operátorů, anonymní tendry a podobně, v úvahu pak připadá i návrat k individuálním výběrovým řízením, čímž by se mohl případný zavedený kartel rozbít – a vynaložila větší úsilí o dosažení takových cen, které jsou na trhu běžné. V případě, že by přetrvávaly enormně vysoké operátorské nabídky pro oblasti veřejné správy, až několikanásobně větší než pro soukromé subjekty, je nutné se obrátit na regulátora trhu s podnětem; regulátor trhu je zde mimo jiné proto, aby na trzích s velmi málo soutěžiteli zabezpečil fungování řádné hospodářské soutěže.

Jsme si vědomi toho, že v společnosti CEJIZA došlo před krátkou dobou k výměně na ředitelském postu a očekáváme, že nové vedení se těchto úkolů aktivně chopí. Pro příští zastupitelstvo bychom pak uvítali situační zprávu nové ředitelky organizace o pokroku a dalších záměrech v popisovaných segmentech.

Jiří Hlavenka, krajský zastupitel a předseda klubu

0