Markéta Gregorová: Jak je aktivní Zastoupení JMK při EU a proč mě to těší

V Komisi pro meziregionální vztahy jsem na pozici člena již rok. Nenastupovala jsem do ní naivně s představou, že odhalím nějakou korupční kauzu či nekalé praktiky, ale dávala jsem si pozor, zdali vše funguje v souladu s pravidly – i mým svědomím.

Po roce této zkušenosti mohu konstatovat nejen to, že komise funguje poctivě, ale také že mě příjemně překvapilo množství činností, které se v rámci meziregionální spolupráce vyvíjí. Kromě mnoha vzájemných návštěv, podpory vzdělávání a vědy, výměnných pobytů i veletrhů, které by samy vydaly na mnoho článků, bych ráda zvýraznila činnost Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, pod níž patří i Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii (ZJMK).

Na posledním zasedání Komise nám byla předložena pravidelná zpráva o činnosti ZJMK za poslední čtvrtletí. Jejich záběr je neuvěřitelně široký a daří se jim budovat skvělý obraz Jihomoravského kraje v zahraničí s minimálními prostředky; lidskými i finančními.

Od listopadu se kupříkladu podíleli na organizaci konference „Společné názory na férové daně a udržitelný daňový systém“, týkající se změny daňového systému a řešení přetrvávající nerovnosti v příjmech a příležitostech mezi generacemi, pohlavími i regiony. Dále stojí za zmínku účast na akcích, jako je Science meets regions, která přibližuje regiony a vědeckou komunitu a může pomoci s návrhy strategií pro tvorbu „chytrých“ (smart) měst; či Digitální proměna Evropy, která se zabývala UI, internetem věcí a 5G a jak využít tento pokrok tak, aby z toho společnost benefitovala, nikoli tratila.

Ráda bych pak ještě zmínila i množství příprav na akce k Evropskému roku kulturního dědictví 2018, kterou podporuje zatím dvanáct evropských regionů a má název „Cesta od válek k míru, demokracii a evropské integraci“. Aktivity ZJMK se většinou týkají především přítomných výzev a budoucích možností; důležité však je i připomínání minulosti a poučení se z ní. Jsem ráda, že ZJMK neopomíjí ani jednu oblast.

Jako členka Komise mám vhled do mnoha aktivit, které kraj směrem k ostatním regionům vyvíjí, a ráda bych dále předala svůj dojem, že jsou to aktivity užitečné a dobře připravené (a to nejen ze strany Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci a ZJMK). Častokrát se obyvatelé kraje dozvídají pouze o tom negativním, co se stalo; a je rozhodně správné, že se na problémy upozorňuje. Na chválu by se nicméně nemělo zapomínat a lidé, kteří se podílí na vztazích Jihomoravského kraje s kraji u nás i v zahraničí, si ji rozhodně zaslouží.

Markéta Gregorová, členka komise pro meziregionální vztahy

0