Ivo Vašíček: Jak to bylo se sporem u jihomoravské záchranky

Odboráři záchranné služby byli ve stávkové pohotovosti od léta 2016. Říkali, že jsou šikanováni svými nadřízenými,  vedení s nimi nekomunikuje a jejich problémy neřeší. Loni v září se do konfliktu mezi odboráři a vedením zdravotní záchranné služby vložil Jihomoravský kraj a pověřil firmu Mita Thor, aby uklidnila napjaté vztahy a navrhla řešení krize. Do řešení problému jsem se vložil i já se svými kolegy Radkem Holomčíkem a Majkou Vašíčkovou.

Odboráři přišli na začátku listopadu na zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Dal jsem se tam s nimi do řeči a slíbil jsem jim, že s nimi jejich problém budu řešit. Sešli jsme se 23. listopadu, kde mi odboráři – Dagmar Žitníková (celorepubliková předsedkyně), Lubomír Francl (celorepublikový místopředseda), Bohuslav Zrza (předseda ZO ZZS JMK) a Jiří Škárek (místopředseda ZO ZZS JMK) – prezentovali důvody ke stávkové pohotovosti:

  1. Přijímání lékařů na leteckou záchranou službu neprobíhalo dle pravidel (zvyklostí) a přednost dostali „cizí“ lékaři.
  2. Vedení ZZS s odboráři nekomunikuje a neprojednalo vnitřní předpis.
  3. Vedení ZZS podává zbytečné žaloby na náhradu škody na řidiče, kteří nic nezavinili.
  4. Místa lékařů Letecké záchranné služby obsazena „cizími“ a „místní“ neměli možnost.

Na začátku prosince jsem se pak sešel s ředitelem jihomoravské zdravotnické záchranné služby Milanem Klusákem. Ten mi prezentoval svůj pohled na věc a dostal jsem k dispozici dokumenty, které z části námitky odborářů vyvracely. Došel jsem tedy k tomuto:

  1. Cizí lékaři přednost nedostali, na pozice lékařů byla vypisována řádná výběrová řízení.
  2. K pochybení v jednom případě došlo, ale ředitel se omluvil a následně jednání vedl. Konzultace s odbory probíhají každou středu od 13 do 14.00. Ředitel chce s odbory dle zákonných požadavků jednat a jedná. Viděl jsem záznamy z více než 20 jednání.
  3. Zbytečné žaloby podávány nebyly. Ve skutečnost musel ředitel ze své pozice řešit „povinnosti řádného hospodáře“ a osoby označené policií za částečného viníka o náhradu škody žádat.
  4.  Bylo vypsáno řádné výběrové řízení.

Můj celkový názor je, že se ředitel příliš osobně angažoval. Mnohem vhodnější by bylo delegovat řešení problémů na personalistu, který problémy (které jsou zejména v komunikaci) vyřeší lépe. Dále pak dbát na systémové vedení zápisů z jednání (včetně přehledu účastníků, podpisů atp.). Konečně i firma Mita Thor, kterou kraj vyslal k urovnání problémů mezi odboráři a vedením ZZS, došla k podobnému závěru. Doufám, že se vedení i odboráři z konfliktu dostatečně poučili a v budoucnu budou o problémech více mluvit a vzájemně si naslouchat.

Ivo Vašíček, krajský zastupitel

0