Matouš Vencálek k prvnímu jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Matouš Vencálek k prvnímu jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Tak dnes nám proběhlo první zasedání komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady JmK. A hned od začátku si úspěšně buduju pověst troublemakera, protože jsem jako jediný odmítl podpořit schválení smlouvy mezi krajem a jihomoravskou krajskou organizací České unie sportu (ČUS) o zajištění přípravy a účasti výpravy Jihomoravského kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017. Ne snad proto, že bych nechtěl podpořit samotné konání olympiády či účast výpravy JmK na ní, ale proto, že smlouva kraj zavazuje krom poskytnutí 826 000 korun ČUS například také zajištěním uhrazení účastnických poplatků na stravu a ubytování, výdajů na stravu a ubytování VIP hostů, výroby reprezentačního oblečení, prezentačních materiálů, účasti významného sportovce z kraje a celou řadou dalších organizačních věcí – zkrátka Jihomoravský kraj zavazuje k dalším výdajům v řádu jednotek milionů korun. To samo o sobě může být zcela v pořádku, ale když mi nikdo k takové smlouvě není schopný předložit plánovaný rozpočet akce a ani nejsou tyto výdaje ve smlouvě nijak specifikovány, jen se zkrátka kraj zavazuje to zaplatit, ať už to bude stát kolik chce, tak to #sorryjako, ale pro to ruku nezvedám.

0