Územní plán kraje: jak se mýlí hejtman Hašek i lidovecký náměstek Celý

Územní plán kraje: jak se mýlí hejtman Hašek i lidovecký náměstek Celý

V nedávné televizní debatě byla předmětem diskuse – bohužel ale velmi krátké a neúplné – i problematika územního plánu. Vyjádření přitom bylo v tomto poskytnuto jen současné koalici, která si pochvalovala, jak má nové Zásady územního rozvoje (tedy de facto Územní plán kraje) dobře a kvalitně připravené, nebyla pak ostatním už dána možnost dostatečně reagovat. Dovolíme si nyní uvést některá z řady mylných tvrzení uvést na pravou míru.

Lidovecký námětek hejtmana Roman Celý uváděl, že “na (krajem nyní schvalované) zásady územního rozvoje čekají spousty lidí a obcí, zejména kolem plánované silnice R43”. Pan Celý by ale měl vědět, že tyto schvalované zásady územního rozvoje neschvalují úplný koridor silnice R43 (je to jedna z věcí, ve kterém jsou neúplné a co zadělává na budoucí problémy a odklady).

Hejtman Hašek neúplný územní plán nepřímo přiznal, když uvedl, že bude možné “kdykoli vydat jeho aktualizaci”. To ovšem není pravda: aktualizaci rozhodně nelze vydat kdykoli – je to proces řídící se stavebním zákonem, je tedy komplikovaný, pracný a časově dlouhý. Představa, že se bude územní plán doplňovat snadno tak, že jednoduše úředník do něj vloží doplňující větu nebo stať, je mylná a záměrně zavádějící. Hejtman Hašek to dále v podstatě dokládá, když uvádí, že “do tří let má být vydána první aktualizace” (tedy již zde máme lhůtu tří let!), přičemž ani toto není pravdivé – do tří let totiž má a může být vydán jen dokument určený k dalšímu projednávání, dalšímu dlouhému kolečku vyjadřování a projednávání s orgány státní správy, případnými občanskými námitkami atd. Toto je jedna z našich hlavních výhrad – že narychlo protlačený územní plán bude procházet dalšími pracnými a dlouhými kolečky schvalování (s nepředvídatelným výsledkem – námitkám a protestům může být vyhověno, bude se tedy znovu opravovat, dopracovávat) a povede to k zdržení o řadu let, kterému se nelze vyhnout.

Toto jsou bohužel některé ze zásadních problémů chystaných Zásad územního rozvoje, a proto žádáme, aby nebyl dva dny před volbami narychlo protlačen a schválen na mimořádném zastupitelstvu kraje: je to neúplný plán, který bude muset být postupně, po částech dopracováván, což odloží stavby klíčových rychlostních silnic a dálnic (zejména R43) o mnoho let. U toho ovšem už nejspíše současní vládci kraje nebudou a tuto tíživou situaci budou muset řešit jiní…

 

0