Jak se to má s dopravou na Znojemsku

Jak se to má s dopravou na Znojemsku

Obchvat Znojma byl naplánován jako spoustu jiných obchvatů už v sedmdesátých letech konkrétně v roce 1965 Peníze chyběly, trasa obchvatu se měnila,  např. v roce 1972 měla vést blíže k železniční trati, v té době však nebyla otevřena hranice do Rakouska, a obchvat měl spíše odvést dopravu od Brna mimo centrum.

Po roce 1989, kdy už to vypadalo, že budou peníze, se oprášila nejnovější verze trasy, odpovídající schvalování tras z předchozích dob – pozemky zemědělské jsou nedotknutelné (JZD měla výjimečný status) a trasa byla vedena přes zahrádky, kdy bylo před revolucí běžné vyvlastňování.


obchvat

Tím, že ŘSD použilo starý projekt, místo aby vytvořilo nový odpovídající stávajícím podmínkám zastavěnosti a legislativy, si zadělalo na problémy. Hned při jednání o odkoupení pozemků se setkalo s odporem vlastníků zahrádek, přes které trasa vede, či vlastníků domů, které v blízkosti plánované trasy stojí. Tito vlastníci buď odmítli zahrádky prodat či podávali námitky ke stavebnímu řízení, což mělo za následek pro jejich oprávněnost přerušení stavby obchvatu již v jeho počátku.

ŘSD a kraj, potažmo město Znojmo od počátku postupovalo salámovou metodou, začali stavět před tím, než měli vykoupené pozemky a splněné veškeré podmínky legislativy (schválené zásady územního rozvoje). Stavba obchvatu byla záměrně rozdělena na několik částí, aby se mohli schvalovat samostatně jednotlivé části s cílem zjednodušit si podmínky legislativy či je přímo obejít, zejména posouzení vlivu na životní prostředí.

Tak vzniklo torzo obchvatu – silnice odnikud nikam, nedostavěná část obchvat  I. – končící  už 8 let 800 m od zahrádek, jejichž  někteří majitelé dosud své  pozemky neprodali.

I když není dokončená první část obchvatu, už je v plánu budovat část obchvat II., jejíž slavnostní poklepání základního kamene proběhlo za velké pompy a účasti předsedy vlády, hejtmana kraje, ministra dopravy a starosty 28. 7., i když nebyl dosud obchvat posouzen jako celek z hlediska vlivu na životní prostředí).

konec-1
Všichni zmínění slibovali (budou krajské volby), že obchvat bude dostavěn do roku 2022, což je legislativně nemožné (územní rozhodnutí 3 x 3 roky –  nemají všechny pozemky), stavební povolení – dva roky, tendr na zhotovitele -půl roku… a  tomu musí předejít soudem nařízené doplnění posouzení vlivu na životní prostředí do územního plánu, což je také nejméně rok.)

Pokud by se zprovoznila část obchvatu II. před částí I., mělo by to za následek přenesení dopravy na přilehlé obce Kuchařovice a Suchohrdly.

Bohužel se postupuje ve strategii, dokončit obchvat za každou cenu, i když je navržen ve špatné trase.

Naším cílem je, aby ze stávajícího obchvatu byla dostavěna pouze část obchvatu a to I. a II., stavba, které by splňovaly požadavky kladené z hlediska vlivu na životní prostředí. Tato část by se stala odlehčovací silnicí pro Znojmo. Ostatní části by nestavěly vůbec a místo toho by se do zásad územního rozvoje, které nejsou ani po 16. letech schváleny, zanesla trasa alternativního obchvatu, jehož trasa odpovídá plnohodnotnému obchvatu.

Alternativní obchvat prosazujeme z těchto důvodů:

  1. Neprochází zastavěnými částmi Znojma ani navazujícími obcemi
  2. Ač je obchvat delší, je veden mnohem více v přirozené úrovni terénu
  3. Má menší dopad na přírodní rezervace Natura 2000
  4. Je levnější, neboť zde není šest mimoúrovňových křižovatek, pouze most přes Dyji
  5. Mohl být rychleji postaven než oficiální obchvat

Železniční spojení mezi Znojmem a Brnem (článek zde).

Ze Znojma do Brna trvala cesta spěšným vlakem přes Hrušovany nad Jevišovkou 1 hodinu a 52 min. Cesta nebyla nejkratší (89 km) a byl nutný přestup právě v Hrušovanech. Bohužel poté co kraj zavedl IDS Jmk  a zeefektivnil autobusouvou dopravu, došlo ke zrušení tohoto spoje.

Místo přestupu v Hrušovanech je nutno jet přes Břeclav (128 km), kdy cesta trvá neuvěřitelné 2 h 29min, přičemž cesta autobusem zabere jen 1h 13 min, přímo 52 min. Pokud chce tedy turista například z Brna vzít kolo a jet na cyklovýlet do Znojma, stráví ve vlaku  hrůzostrašných 2 a půl hodiny a musí navíc ještě  přesedat  v Břeclavi. Není se co divit, že si  dvakrát rozmyslí, zda mu ta dlouhá cesta vůbec stojí za námahu.

Je k neuvěření, že ministr  dopravy Ťok či starosta Znojma, jsou s touto trasou spokojeni. Zvlášť u pana starosty je to zarážející, vždyť přichází  takto Znojmo a jeho okolí o možný zdroj příjmů z turistického ruchu.

V plánu je sice modernizace tratě, která má zrychlit cestu na  hodinu a půl, ale pořád se pojede přes Břeclav. Kdyby se došlo k modernizaci tratě do Brna přes Hrušovany nad Jevišovkou, byla by čás strávený srovnatelný s autobusem. Zkrátka tak přijdou  i obyvatelé obcí na této trase, kterým by se výrazně zkrátila doba dojíždění za prací či do školy.

Autorem článku je Bohumil Kašpárek, předseda SZ ZO Znojemsko

0