Jsou volby, chci volit, ale nejsem doma… Co teď?

Jsou volby, chci volit, ale nejsem doma… Co teď?

Kdybych dostala kroužek od každého, kdo se mě na to v posledních týdnech zeptal, přeskákala bych snad i našeho lídra. Ale vážně, tenhle problém řeší spousta lidí. Volby probíhají v pátek odpoledne a v sobotu od rána do brzkého odpoledne. To je čas, kdy chceme spíše za zábavou a oddechnout si někde mimo město. Co dělat, když plánujete “nebýt doma”, ale nechcete přijít o možnost vybrat si, kdo za vás bude v kraji rozhodovat? Řešením toho všeho je voličský průkaz.

Na co mám tedy právo?

Máte právo volit i mimo svůj volební okrsek, tedy i mimo místo svého trvalého pobytu. V případě krajských voleb však můžete hlasovat pouze v okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Jednoduše řečeno – můžete volit pouze ve “svém” kraji. Stačí si zažádat o voličský průkaz (podle ust. § 26 a zák.č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vybrat si, kde odvolíte.


Důležité je, že nemusíte až domů. Stačí, když dorazíte do vám nejbližšího volebního okrsku ve svém kraji. Klidně hned za hranice kraje, což může znamenat třeba jen překážku pár kilometrů. Když už tu cestu budete vážit, tak třeba zjistíte, v jakém stavu jsou krajské silnice nebo jak dobré spojení veřejné dopravy do vašeho cíle je. A to jsou věci, o kterých rozhodují právě krajští zastupitelé – možná i ta samotná cesta vám pomůže se rozhodnout, komu dáte hlas.

Kde, kdy a jak?

Žádat můžete už od 5. května, tedy ode dne vyhlášení voleb. Ale ruku na srdce, koho v květnu zajímaly krajské volby a kdo věděl, kde v říjnu bude. Důležité datum je tedy to druhé – dokdy můžete žádat o voličský průkaz. Datum se mírně liší podle toho, jakou cestou o průkaz žádáte.

Žádám osobně – pokud se vydáte na obecní úřad v místě svého bydliště, měli byste to stihnout do 5. října. V tu dobu se uzavírá stálý seznam voličů a voliček.

Žádám písemněstáhnete si formulář, vyplníte ho a nejpozději 7 dnů před dnem voleb ho doručíte obecnímu úřadu. Přesně je to tedy pátek 30. září.
Myslete i na to, abyste si zjistili, jaké jsou úřední hodiny na vašem obecním úřadu. Byla by škoda, kdyby vám utekla možnost volit třeba o pár hodin nebo den.

Má to ještě další podmínky?

Ano, má. Pokud podáváte písemnou žádost, tak musí být opatřená vaším úředně ověřeným podpisem (je to otázka 10 minut u notářky nebo osob, které ověřovat podpisy mohou). Pokud zasíláte žádost v elektronické podobě, tak ji nezapomeňte opatřit uznávaným elektronickým podpisem, případně ji zašlete prostřednictvím datové schránky. Pokud zamíříte na úřad osobně, čeká vás jen sepsání úředního záznamu.

Obecní úřad pak voličský průkaz předá buď přímo vám nebo někomu z vaší rodiny nebo přátel, prostě osobě, která se prokáže plnou mocí s vaším ověřeným podpisem. Nebo si ho nechte zaslat tam, kde zrovna budete.

Volby jsou tu, co teď?

V pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin vás takový průkaz opravňuje jít volit. Přijdete k volební komisi, předáte průkaz a oni vás zapíšou na seznam. Komise vám ho už nevrátí, tak si s ním selfíčko nezapomeňte udělat ještě před vstupem do volební místnosti!

Na závěr pak ještě rada – když máte voličský průkaz v ruce, hlídejte si ho. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu vám už nebude vydán nový.


Je to komplikace…

Možná se to na první pohled tak zdá, ale to, že můžeme jít k volbám, bychom neměli brát jako samozřejmost. Spíše jako možnost ovlivnit svoji budoucnost. Volební účast u minulých krajských voleb byla pod 40 %. Důvodem mohlo být i to, že krajské volby nepovažujeme za důležité. Jenže je to právě naopak. Kraj totiž může ovlivnit váš život mnohem víc, než si připouštíte.

Rozhoduje o výše zmíněné dopravě, rozděluje peníze do škol, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, peníze na kulturu, památky a cestovní ruch, do sociálních služeb… Je toho opravdu hodně a člověku z toho může jít hlava kolem. Nenechte si ji roztočit, ptejte se kandidátů a kandidátek do krajských voleb, jak chtějí řešit reálné problémy kraje. Naší koalice během kontaktní kampaně nebo klidně na sociálních sítích a po mailu.

 

1