Budeme regionální železniční dopravu podporovat, ne o tom jen mluvit

Budeme regionální železniční dopravu podporovat, ne o tom jen mluvit

Příkladem může být Znojemsko, které je, co se týče investicí do regionálních tratí, delší dobu opomíjené. Postupně docházelo ke zrušení rychlíkových spojů, následně k omezení regionální dopravy a v poslední době je provoz na některých tratích zcela zastaven a na jiných je provozováno pouze několik párů osobních vlaků.

Podmínkou využívání železničního spojení je vždy dostatečný počet spojů mezi většími městy a s dobrou návazností na autobusovou dopravu do menších sídel.  Rušení železničních zastávek je cestou, která zcela jistě nevede ke zkvalitnění cestování. Až do roku 2006 existovalo přímé rychlíková spojení mezi Znojmem a Prahou. Také existovalo několik párů přímých spěšných vlaků ze Znojma přes Moravský Krumlov do Brna. V dnešní době většina vlaků z Brna končí v zastávce Bohutice. Státem a krajem navrhované spojení Znojmo, Břeclav, Brno je pro cestující ze Znojma do Brna stejně logické jako cestovat z Prahy do Bratislavy přes Varšavu.

Cestující ze Znojma,  Miroslavy, Hrušovan nad Jevišovkou, Hevlína a okolních obcí, kteří chtějí jet vlakem do Brna, mají prostě smůlu. Kraj jim dává jasně najevo, že pokud chtějí do Brna, musí komplikovaně cestovat autobusem nebo si pořídit osobní automobil. Každý občan kraje, obyvatele Znojemska nevyjímaje, má právo cestovat rychle a pohodlně veřejnou dopravou do krajského města, ať už za zábavou, prací, či na úřady.

Regionální železniční doprava je důležitá pro mobilitu obyvatel kraje. O to více, že kraj svou neschopností vypracovat použitelné Zásady územního rozvoje dlouhodobě brzdí rozvoj páteřních silnic. Proto podpoříme dobrou dostupnost a  zkvalitnění veřejné dopravy na celém území jihomoravského kraje. A začneme tím, že budeme otevřeně spolupracovat se zástupci měst a obcí a reflektovat potřeby jejich obyvatel, což kraj dlouhodobě zanedbává.

0