Jak může kraj skutečně pomoci dobrovolným hasičům?

Jak může kraj skutečně pomoci dobrovolným hasičům?

Jihomoravský kraj, ač není zřizovatelem dobrovolných hasičských jednotek, by se měl podílet na jejich financování prostřednictvím dotací. Jednou z možností, jak za co nejméně peněz získat hodně muziky, je centrální nákup požárních vozidel dle specifikací schválených profesionálními hasiči pro vybrané jednotky dobrovolných hasičů. Příkladem může být realizované výběrové řízení na dodávku 20 kusů dopravních automobilů v Moravskoslezském kraji. Centrálním nákupem většího počtu vozidel došlo ke snížení jejich ceny a také k tolik žádanému sjednocení výbavy.

Současný stav, kdy se jihomoravským dobrovolným hasičům předává vyřazená technika a vozidla z majetku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, je řešením pouze okrajovým.  Tyto dary obcím přináší nečekané výdaje ve formě oprav a revizí. Slavnostní předávání těchto vysloužilců za účasti nejvyšších představitelů kraje vyvolává mnohdy na tváři zúčastněných dobrovolných hasičů úsměvy. Koalice zelených a pirátů věří, že si dobrovolní hasiči zaslouží novou kvalitní techniku a že její nákup prostřednictvím kraje pomůže odlehčit obecní rozpočty.

Daniel Pawlik, profesionální hasič, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

0