Kdo zastaví destrukci Záchranné služby v Jihomoravském kraji?

Kdo zastaví destrukci Záchranné služby v Jihomoravském kraji?

Už několik let probíhá systematická destrukce jihomoravské záchranné služby. Výsledkem jsou problémy, které ohrožují životy a zdraví lidí.
Vedení záchranné služby svoji nekompetentnost řešilo vytvořením jakési inspekce záchranné služby. Možná tím hejtmanství řešilo personálně trafikantské problémy, možná to byl marketing. Výsledkem Haškova vedení ZZS je však zhoršování personální situace spočívající v nespokojenosti lékařů a dalších pracovníků. Mnoho už jich odešlo, zbytek je nyní ve stávkové pohotovosti. Když jsem si vyslechl stížnosti některých lékařů, nechtělo se mi věřit, že jsou takové absurdity v dnešní době možné. Inspekce například zavedla v kraji pro záchranáře předpis, podle kterého nesmí jet vozidla rychlé záchranné služby o více jak 20 km v hodině rychleji, než je povoleno dopravními předpisy. Nebo je kladen důraz na použití zimních bund i v létě, protože je na nich reflexní označení.

Při pohledu na řešení nedostatku lékařů lze zjistit, že jsou přijímáni lidé, kteří jsou vázáni jinými úvazky a nelze předpokládat, že budou mít dost času na práci záchranáře. Nebo nastupují lidé přímo z pobytu v protialkoholní léčebně. U nově příchozích se zkušenosti s urgentní medicínou příliš neřeší. Tento stav dále demotivuje záchranáře, kteří svoji práci vnímají jako poslání. Nedávno odešel ze ZZS JMK i vedoucí lékař ZZS Petr Hrbek.

Vedení Jihomoravského kraje se situaci snaží řešit splněním požadavku na audit poskytování záchranné služby, který požadovali odboráři. Audit však neprovádí nezávislé osoby, takže je téměř k ničemu. Záchranáři svému vedení a vedení kraje nevěří a já se jim nedivím. Stávka v tomto oboru je celkem problém, proto jsou možnosti odborářů omezené.

Pokud se nechceme smířit se sníženou kvalitou a dostupností lékařské záchranné péče (organizačními zásahy Haškova vedení se prodloužily dojezdové časy a klesá kvalita personálu) bude nutné vedení Jihomoravského kraje a Záchranné služby vyměnit.

Ivo Vašíček, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

K nahlédnutí i materiály od odborářů ze ZZS JMK.

0