Divadlo na téma územního planování pokračuje 

Divadlo na téma územního planování pokračuje 
Zajímalo nás, jak kraj naloží s připomínkami a námitkami vůči Zásadám územního rozvoje, které se teď narychlo před volbami snaží prosadit. Účastnili jsme se veřejných slyšení a viděli jsme, s jakým nesouhlasem veřejnosti se „ZÚRky“ setkaly. Proto jsme podali 13. 7. 2016 žádost o zveřejnění počtu podaných námitek a připomínek a spolu s tím i žádost o jejich zveřejnění v elektronické podobě , v souladu se zákonem č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím. Záměrně jsme žádost poslali až měsíc po uzávěrce podávání námitek a připomínek, aby měl kraj dost času na jejich zpracování. Hádejte jaký byl výsledek?

Krajský úřad doposud na žádost neodpověděl, přestože to měl udělat do minulého čtvrtku. Místo toho den po vypršení lhůty, v pátek 29. 7., vydal kraj tiskovou zprávu, ve které bilancuje množství podaným námitek. Ty podalo 12 zástupců veřejnosti, 2 investoři a 43 obcí. Připomínek bylo podáno téměř 1300. Z toho jde usoudit, že veřejnost vnímá fatální selhání kraje v územním plánování. Svědčí to i o tom, že záměrem vedení kraje není řešit Zásady územního rozvoje ani budování dopravní infrastruktury, ale pouze si před volbami nahrabat laciné politické body. Hejtman Hašek slíbil, že ZÚRky schválí krajské zastupitelstvo nejpozději 7. 10., tedy první den krajských voleb.

Lze předpokládat, že ZÚRky nenarazí v krajském zastupitelstvu na odpor, a jak ČSSD, tak KDU-ČSL se budou bezprostředně před volbami bít v prsa, jak to konečně zvládli. Co na tom, že budoucnost tohoto klíčového materiálu je nejistá. Počet podaných námitek i kritika Ministerstva životního prostředí je znamením pro potencionální soudní spor. Máme všichni v živé paměti, jak to dopadlo minule. A od té doby se vlastně nic podstatného nezměnilo, takže lze očekávat podobnou ostudu jako v roce 2012.

Proto budeme usilovat o zveřejnění veškerých připomínek a námitek a porovnání, jak s nimi ve schvalované podobě ZÚRek kraj naloží. A pokud uspějeme v říjnových volbách, budeme bojovat za dotažení Zásad územního rozvoje do všeobecně přijatelné podoby a řešení dopravních problémů kraje. A také za to, aby kraj sám od sebe a včas informoval o podstatných věcech, jakými námitky a připomínky veřejnosti jsou.

Ivo Vašíček, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
0