Transparentní, otevřená a účinná podpora kultury – to je oč tu běží

Transparentní, otevřená a účinná podpora kultury – to je oč tu běží

Krajský úřad letos vyčlenil na dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče částku 23.700.000 Kč, což je oproti loňsku o 8 milionů více. Konkrétně na podporu Projektů v oblasti kultury, tedy na „živou“ kulturu, bylo určeno 10.000.000 Kč, skoro o 3 miliony více, než v roce 2015. Kulturymilovný člověk na první pohled zajásá. Bohužel, jen do chvíle, kdy se začte do podmínek dotačního titulu.

Půl roku v pejru

Rok začíná lednem a končí prosincem. V podmínkách podpory pro letošní rok se objevila vcelku děsivá informace, že Rada o příjemcích dotace rozhodne do 30. 6. 2016. Tedy v polovině roku, ve kterém mají probíhat penězmi daňových poplatníků podporované kulturní akce. Tato podpora by měla být určena zejména akcím, které se bez ní nemohou uskutečnit vůbec, nebo jsou na ní z velké části závislí. Nakonec byly výsledky vyhlášeny koncem dubna. Podmínky dotací jsou ale psány tak, že pořadatelé kulturních akcí znejistí a situace jim ztěžuje možnosti plánovat dlouhodoběji.

Přitom ještě v roce 2009 dotace fungovaly normálně a logicky – vypisovaly se před koncem roku tak, aby mohly finance pokrýt celý následující kalendářní rok. Tak, jak to funguje v jiných krajích, v mnoha městech nebo třeba i na Ministerstvu kultury. Potom se, z nepochopitelných důvodů, změnila logika, dotace se začaly vypisovat s uzávěrkou ke konci měsíce února s tím, že vedení kraje rozhodne do konce dubna. Nebylo to zdaleka ideální, ale pořád šlo plánovat na větší část roku. Smůla je, že se o takovýchto věcech veřejnost dozví, až když je pozdě – i v této otázce kraj prostě mlčí. V podmínkách dotačního programu se odvolává na usnesení Rady kraje z konce loňského roku. Když se podíváte na web, poslední zveřejněné usnesení z Rady kraje je z konce roku 2013. A netýká se to jen podpory kultury. Stejnou absurditu nejdeme například i v dotačních titulech Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center a Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Jak by měla opravdová podpora vypadat?

Kultura je pro jižní Moravu klíčová, náš folklor i naši muzikálnost nám jiné regiony můžou závidět. Má-li mít ale podpora kultury smysl, musí být nastavena tak, aby opravdu pořadatelům a kulturně aktivním lidem pomáhala. Aby byla srozumitelná a včasná. Chceme, aby veškerá podpora z veřejných peněz byla vyhlašována a přidělována s předstihem a smysluplně. Chceme v případě významnějších projektů pracovat i s víceletou podporou. Chceme se zaměřit na rozvoj příležitostí pro filmaře v našem kraji. A za hodně důležitou součást kultury považujeme i „kulturní export“ – tedy podporu výjezdů našich folklorních souborů, divadel, muzikantů i výtvarníků za hranice regionu i republiky. Rozhodně to napomůže cestovnímu ruchu v kraji více, než stupidní videa promítaná v kině. A neméně důležité je i zapojení kulturní veřejnosti do procesu plánování a rozhodování o krajské kulturní politice.

Až se dostaneme do krajského zastupitelstva, budeme tlačit na to, aby se s penězi daňových poplatníků nakládalo s rozumem a kraj kulturu podporoval opravdově, tedy transparentně, otevřeně a účinně.

Radek Holomčík, číslo 14 na kandidátce Zelení a Piráti

 

zdroj foto:  youtube.com – Jihomoravský kraj: místo, kde budete šťastní – propagační spot Jihomoravského kraje, online [28/6/2016]

0