Kvalitní a důstojný život i ve stáří – i s podporou kraje a obcí je možné jej zajistit

Kvalitní a důstojný život i ve stáří – i s podporou kraje a obcí je možné jej zajistit

Se vzrůstajícím průměrným věkem seniorů přichází také otázka kvality jejich života. Řadě potíží, které se pojí se stářím, je možné předcházet nebo je alespoň zmírňovat. Poruchy paměti se s rostoucím věkem dají předpokládat. Velkou roli zde může sehrát prevence. 

Účinným a přitom poměrně levným nástrojem jsou tréninky paměti pro starší. Obecně všechny preventivní programy a kurzy pro seniory znamenají nejen zapojení do společenského života, ale dávají stále jejich životu smysl. Zavedení testování na poruchy paměti u seniorů může pomoci včas odhalit budící se problém a seniora a jeho okolí začít připravovat na změnu.

Kraj v této oblasti může hrát mnohem významnější roli než dnes – cílenou podporou obcí či spolků, které testování i kurzy realizují. S relativně malými náklady lze dosáhnout výrazného zlepšení v kvalitě života seniorů. Já jsem takovéto kurzy v minulosti úspěšně realizovala i se zapojením studentů Střední školy dopravy a spojů.

Co chceme jako koalice v oblasti sociálních služeb v kraji zlepšit? Podívejte se na náš program.

Milada Blatná, zelená starostka městské části Brno-Komín, č.7 na kandidátce Zelení a Piráti

0