Výběrové řízení na manažera předvolební kampaně – prodlouženo do 9. května

Výběrové řízení na manažera předvolební kampaně – prodlouženo do 9. května

Volební štáb koalice Strany zelených a České pirátské strany v Jihomoravském kraji (dále VŠZaP) vypisuje veřejné výběrové řízení na zajištění organizace volební kampaně koalice „Zelení a Piráti“ pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2016.

Poptáváme osobu či právnickou osobu, která zajistí v době od 15. května do řádného termínu voleb řízení a organizaci kampaně, tedy tyto služby:

 • tvorba a realizace mediálního plánu kampaně
 • komunikace s mediálními partnery projektu
 • správa mediálních prvků kampaně včetně webových stránek, FB profilů a dalších sociálních sítí v součinnosti s VŠZaP (zajištění funkčnosti, sledování aktuálnosti, koordinace realizátorů obsahu a vizuální stránky)
 • příprava zadání pro subdodavatele projektu
 • komunikace s dodavateli služeb pro jednotlivé prvky kampaně a jednotlivé akce
 • příprava tiskových konferencí, zajištění vydávání tiskových zpráv, článků do médií a vstupů do rozhlasového a televizního vysílání
 • spolupráce s projektovým týmem na projektu jako celku
 • personální management kandidátů

Očekávané pracovní vytížení bude vyšší v druhé polovině měsíce května a v červnu. V prázdninových měsících bude pracovní vytížení nižší. Po čas horké fáze (měsíc a půl před termínem voleb) bude úvazek plný. Konkrétní velikost úvazků za konkrétní měsíce bude předmětem případného osobního pohovoru.

Požadavky na poskytovatele služby:

 • zkušenosti z tvorby mediálních plánů, propagace a komunikace s médii (ideálně v oblasti politického marketingu)
 • znalost práce s PC včetně základní znalosti správy obsahu webových stránek, sociálních sítí a úpravy foto a video
 • reprezentativní vystupování a zkušenosti s vedením jednání
 • praktické zkušenosti s vedením mediální kampaně
 • časová flexibilita
 • kvalitní znalost českého jazyka slovem i písmem
 • orientace v krajských tématech
 • znalost AJ a dalších světových jakzyků výhodou

Organizační začlenění:

Manažer kampaně bude přímo podřízen VŠZaP, za kvalitu odvedených služeb odpovídá VŠZaP. Přímo bude spolupracovat s kreativním týmem kampaně a řídit realizační týmy jednotlivých prvků kampaně.

Podmínky výběrového řízení:

Termín pro podání nabídek: 9. května 2016, 24:00 hod.
Forma: e-mailem na adresu matous.vencalek@zeleni.cz
(zde lze také konzultovat případné nejasnosti)

Zájemce předloží kariérní životopis, reference, finanční nároky.
Součástí výběrového řízení bude pohovor (osobně nebo prostřednictvím online komunikace) se zadavatelem.
Odměna bude vyplácena měsíčně na základě mandátní smlouvy nebo smlouvy o dílo odsouhlasené VŠZaP. Činnost manažera kampaně bude transparentně vykazována na denní bázi formou výkazu práce předkládaného VŠZaP vždy před schválením proplacení odměny (nebo její části za předem dohodnuté období). Veškeré pracovní prostředky pro výkon činnosti si manažer kampaně zajišťuje na vlastní náklad.

Vedle uvedených podmínek musí uchazeč splnit také následující podmínky:

 • Zveřejnění totožnosti ověřitelné z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.
 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence .
 • Souhlas s pravidly. Zasláním nabídky souhlasíte s těmito pravidly. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.

Hodnotící kriteria:

 • cena
 • předchozí zkušenosti z podobných projektů a doložené výsledky
 • představa o průběhu kampaně
 • časové možnosti

Kontakt
Matouš Vencálek
matous.vencalek@zeleni.cz

0