Rok 2019 očima našich zastupitelů

Zobrazit příspěvek

Jiří Hlavenka: V Izraeli vědí, co chtějí

Na konci května se náš krajský zastupitel Jiří Hlavenka zúčastnil se skupinou lidí z Jihomoravského kraje (vedení kraje, představitelé univerzit, vědy a výzkumu, inovativních technologických firem a JICu) pětidenní inspirační cesty po Izraeli. Izrael je známý jako Země startupů („Startup Nation“), má jich v přepočtu nejvíce na hlavu a i v celkových číslech jej předbíhá jen USA a Čína, která má stokrát větší populaci. Startupy jsou přitom velmi významným a dobře vyčísleným přínosem pro místní ekonomiku – přinášejí ročně přes 5 miliard dolarů investic do startupů, přinášejí do země výzkumné a vývojové pobočky zahraničních firem a další peníze jsou pak „zinkasovány“ za jejich exity. Posledním takovým byl prodej izraelského startupu […]

Zobrazit příspěvek

Agrolesnictví – historický způsob hospodaření a jeho možnosti pro ozdravení suché krajiny

Z historického hlediska byly různé způsoby agrolesnictví praktikovány na našem území až do přibližně 19. století, kdy je zřejmě vytlačilo používání zemědělské techniky, tlak na intenzifikaci a s tím spojené pěstování plodin a dřevin v monokulturách. Agrolesnické systémy jsou způsoby hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s jednou nebo více formami zemědělské produkce. V současnosti rozlišujeme dva hlavní typy agrolesnických systémů, kterými jsou 1. pěstování dřevin v půdním bloku v kultuře pole (liniové řady) a za 2. pěstování na pastvině v libovolném uspořádání. Stromy je možné sázet na okrajích polí i uvnitř těchto polí nebo jako porosty ohraničující jednotlivé půdní bloky. Jde v zásadě o biokoridory, které snižují rizika vodní i […]

Další aktuality

Otevřeme kraj

Všem novým nápadům, lepším vztahům mezi lidmi a otevřený komunikaciProč vybrat nás?

Chceme otevřený krajský úřad a transparentní fungování kraje

Otevřeme úřad veřejnosti a budeme brát obce i občany jako rovnocenné partnery pro spolupráci. Využijeme moderní technologie ke zveřejnění všech informací z krajského úřadu, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon.

Chceme kvalitní územní plánování při zapojení veřejnosti a dobře fungující veřejnou dopravu

Při územním plánování budeme úzce spolupracovat s obcemi i občanskými aktivitami. Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Zmodernizujeme veřejnou dopravu, propojíme kraj s okolím a zavedeme vyšší standard kvality služeb. Při územním plánování budeme upřednostňovat obce a zdraví a bezpečnost občanů nad zájmy developerů. Zajistíme transparentní financování veřejné dopravy a její rozvoj přizpůsobíme požadavkům moderní společnosti.

Chceme zdravou krajinu a moderní a šetrné zemědělství

Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině a šetrné nakládání s půdním fondem. Budeme motivovat zemědělce využívat moderních možností ekologického zemědělství. Prosadíme projekty vedoucí k přiblížení přírody lidem ve městech i na venkově a zvýšení povědomí o významu krajiny. Podpoříme rozvoj agroturistiky, místní zemědělce, včelaře a vinaře a pomůžeme jim dostat se k veřejnosti.

Chceme vzdělaný kraj s moderním a otevřeným školstvím

Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Podpoříme modernizaci školství a vytvoříme podmínky, aby byl krajský úřad oporou pro ředitele škol. Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje.