Agrolesnictví – historický způsob hospodaření a jeho možnosti pro ozdravení suché krajiny

Zobrazit příspěvek

O problematice současného sucha očima Radka Holomčíka

V současnosti čelíme problému, kdy naše krajina nedokáže zadržet vodu a nastává tzv. sucho agronomické. “Roční úhrny srážek sice oscilují kolem průměru z let 1961–1990, ale zvyšující se teplota, masivní odumírání lesních porostů, zemědělská půda bez života a měnící se charakter srážek (prší méně často, ale intenzivněji) způsobuje, že sucho střídají bleskové povodně často spojené s erozními událostmi, které ničí malé vodní cykly,“ popisuje problém Radek Holomčík, náš jihomoravský poslanec za Pirátskou stranu. Základem je podporovat obnovu zmiňovaného malého vodního cyklu, tedy koloběhu vody v rámci menšího území. Pro to potřebujeme, aby krajina dokázala zadržovat vodu a část z ní se zase odparem ze zeleně vracela do atmosféry. Odborně se tomuto […]

Zobrazit příspěvek

Přenést dopravu z jedné části města do druhé není řešení.

Stanovisko zastupitelského klubu Zelení a Piráti k rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vést silnici 43 přes městskou část Brno-Bystrc ze dne 28. 3. 2019.  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje včera schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018, která navrhuje vést silnici 43 v tzv. bystrcké stopě. Na zastupitelstvu kraje jsme se jako jediný klub vyslovili proti této variantě s níže předkládanou argumentací a hlasovali jsme proti schválení zprávy. „Náš nesouhlas je principiální. Není možné vyřešit dopravní zátěž v jedné části Brna tím, že ji přesuneme do jiné části Brna. Co ubereme Žideničákům a Královopolákům, to přesuneme do Bystrce a Kníniček, a ještě za to zaplatíme miliardy. Kraj měl […]

Další aktuality

Otevřeme kraj

Všem novým nápadům, lepším vztahům mezi lidmi a otevřený komunikaciProč vybrat nás?

Chceme otevřený krajský úřad a transparentní fungování kraje

Otevřeme úřad veřejnosti a budeme brát obce i občany jako rovnocenné partnery pro spolupráci. Využijeme moderní technologie ke zveřejnění všech informací z krajského úřadu, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon.

Chceme kvalitní územní plánování při zapojení veřejnosti a dobře fungující veřejnou dopravu

Při územním plánování budeme úzce spolupracovat s obcemi i občanskými aktivitami. Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Zmodernizujeme veřejnou dopravu, propojíme kraj s okolím a zavedeme vyšší standard kvality služeb. Při územním plánování budeme upřednostňovat obce a zdraví a bezpečnost občanů nad zájmy developerů. Zajistíme transparentní financování veřejné dopravy a její rozvoj přizpůsobíme požadavkům moderní společnosti.

Chceme zdravou krajinu a moderní a šetrné zemědělství

Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině a šetrné nakládání s půdním fondem. Budeme motivovat zemědělce využívat moderních možností ekologického zemědělství. Prosadíme projekty vedoucí k přiblížení přírody lidem ve městech i na venkově a zvýšení povědomí o významu krajiny. Podpoříme rozvoj agroturistiky, místní zemědělce, včelaře a vinaře a pomůžeme jim dostat se k veřejnosti.

Chceme vzdělaný kraj s moderním a otevřeným školstvím

Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Podpoříme modernizaci školství a vytvoříme podmínky, aby byl krajský úřad oporou pro ředitele škol. Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje.