Půlmiliardová investice Jihomoravského kraje: Co může přinést a jaké jsou obavy?

Zobrazit příspěvek

Vilém Jurek: Každý na svém štěrkopísečku

Nad Slováckem stále visí Damoklův meč v podobě těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu. V prostoru okolo Bzence, Moravského Písku, Strážnice a dalších obcí hrozí snížení kvality podzemních vod a vůbec ohrožení kvality životního prostředí. Přes deset let se snaží získat těžební společnost povolení k těžbě na ploše přes 50 ha. Místní samosprávy, spolky a v neposlední řadě Jihomoravský kraj a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. vyšli do boje. Ačkoliv se záměr nachází na území Zlínského kraje, dopad těžby má přesah do okresu Hodonín, který už leží v Jihomoravském kraji. Okolí Uherského Ostrohu je známé odedávna těžbou štěrku. Současně je lokalita známá velkými zásobami podzemních vod v rámci ochranného pásma vodního zdroje Bzenec komplex. Voda je zadržována […]

Zobrazit příspěvek

Pomozte nám tvořit smysluplnou politiku

Klub Zelených a Pirátů v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje hledá nového koordinátora/tajemníka či koordinátorku/tajemnici. Pomozte našim zastupitelům a členům krajských komisí tvořit smysluplnou krajskou politiku! Jedná se o práci na zhruba čtvrtinový úvazek (cca 40 hodin měsíčně) s volnou pracovní dobou. Podmínkou je možnost fakturovat si vykonanou práci. Náplní práce je pozice ideální pro student(k)y politologie/žurnalistiky, ale nebráníme se nikomu se zápalem pro věc. Co budete dělat: tvořit rešerše pro zastupitele spravovat náš web (WordPress) a sociální sítě pravidelný monitoring médií komunikovat s novináři a vytvářet tiskové zprávy pomáhat s administrativou spojenou s fungováním klubu Co musíte umět/zvládat: správu sociálních sítí (Facebook, Twitter) alespoň základy práce ve WordPressu komunikovat bez problému […]

Další aktuality

Otevřeme kraj

Všem novým nápadům, lepším vztahům mezi lidmi a otevřený komunikaciProč vybrat nás?

Chceme otevřený krajský úřad a transparentní fungování kraje

Otevřeme úřad veřejnosti a budeme brát obce i občany jako rovnocenné partnery pro spolupráci. Využijeme moderní technologie ke zveřejnění všech informací z krajského úřadu, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon.

Chceme kvalitní územní plánování při zapojení veřejnosti a dobře fungující veřejnou dopravu

Při územním plánování budeme úzce spolupracovat s obcemi i občanskými aktivitami. Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Zmodernizujeme veřejnou dopravu, propojíme kraj s okolím a zavedeme vyšší standard kvality služeb. Při územním plánování budeme upřednostňovat obce a zdraví a bezpečnost občanů nad zájmy developerů. Zajistíme transparentní financování veřejné dopravy a její rozvoj přizpůsobíme požadavkům moderní společnosti.

Chceme zdravou krajinu a moderní a šetrné zemědělství

Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině a šetrné nakládání s půdním fondem. Budeme motivovat zemědělce využívat moderních možností ekologického zemědělství. Prosadíme projekty vedoucí k přiblížení přírody lidem ve městech i na venkově a zvýšení povědomí o významu krajiny. Podpoříme rozvoj agroturistiky, místní zemědělce, včelaře a vinaře a pomůžeme jim dostat se k veřejnosti.

Chceme vzdělaný kraj s moderním a otevřeným školstvím

Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Podpoříme modernizaci školství a vytvoříme podmínky, aby byl krajský úřad oporou pro ředitele škol. Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje.