Markéta Gregorová: Jak je aktivní Zastoupení JMK při EU a proč mě to těší

Zobrazit příspěvek

Ivo Vašíček: jak to bylo se sporem u jihomoravské záchranky

Odboráři záchranné služby byli ve stávkové pohotovosti od léta 2016. Říkali, že jsou šikanováni svými nadřízenými,  vedení s nimi nekomunikuje a jejich problémy neřeší. Loni v září se do konfliktu mezi odboráři a vedením zdravotní záchranné služby vložil Jihomoravský kraj a pověřil firmu Mita Thor, aby uklidnila napjaté vztahy a navrhla řešení krize. Do řešení problému jsem se vložil i já se svými kolegy Radkem Holomčíkem a Majkou Vašíčkovou. Odboráři přišli na začátku listopadu na zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Dal jsem se tam s nimi do řeči a slíbil jsem jim, že s nimi jejich problém budu řešit. Sešli jsme se 23. listopadu, kde mi odboráři – Dagmar Žitníková (celorepubliková předsedkyně), […]

Zobrazit příspěvek

Jak jsme ušetřili malým obcím hromadu starostí

Díky aktivitě Jiřího Hlavenky a Radomíra Pavlíčka (STAN) teď mohou obce v Jihomoravském kraji ušetřit peníze a zbavit se starostí. Kraj nově nabízí obcím možnost využívat jeho systému spisové služby. Zejména malé obce tak teď nemusí složitě řešit, jak informační systém nutný k jejich každodenní činnosti provozovat. Nabídky zatím využila zhruba čtyřicítka obcí z Tišnovska. Ještě donedávna musely obce v kraji složitě uvažovat, jak provozovat spisovou službu, která je elektronickým systémem k archivaci a správě veškerých dokumentů. Mohly si systém zajistit samy, nebo si zaplatit jednoho z komerčních provozovatelů služby, to je ale vyšlo draze. „V závislosti na velikosti obce se tato částka pohybuje od několika tisíc korun, až po desetitisíce,“ vypočítává starosta obce Železné a předseda […]

Další aktuality

Otevřeme kraj

Všem novým nápadům, lepším vztahům mezi lidmi a otevřený komunikaci

Proč vybrat nás?

Chceme otevřený krajský úřad a transparentní fungování kraje

Otevřeme úřad veřejnosti a budeme brát obce i občany jako rovnocenné partnery pro spolupráci. Využijeme moderní technologie ke zveřejnění všech informací z krajského úřadu, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon.

Chceme kvalitní územní plánování při zapojení veřejnosti a dobře fungující veřejnou dopravu

Při územním plánování budeme úzce spolupracovat s obcemi i občanskými aktivitami. Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Zmodernizujeme veřejnou dopravu, propojíme kraj s okolím a zavedeme vyšší standard kvality služeb. Při územním plánování budeme upřednostňovat obce a zdraví a bezpečnost občanů nad zájmy developerů. Zajistíme transparentní financování veřejné dopravy a její rozvoj přizpůsobíme požadavkům moderní společnosti.

Chceme zdravou krajinu a moderní a šetrné zemědělství

Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině a šetrné nakládání s půdním fondem. Budeme motivovat zemědělce využívat moderních možností ekologického zemědělství. Prosadíme projekty vedoucí k přiblížení přírody lidem ve městech i na venkově a zvýšení povědomí o významu krajiny. Podpoříme rozvoj agroturistiky, místní zemědělce, včelaře a vinaře a pomůžeme jim dostat se k veřejnosti.

Chceme vzdělaný kraj s moderním a otevřeným školstvím

Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Podpoříme modernizaci školství a vytvoříme podmínky, aby byl krajský úřad oporou pro ředitele škol. Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje.