Chceme změnit způsob, jakým vedení kraje předkládá materiály na zastupitelstva

Zobrazit příspěvek

Jiří Hlavenka: Thermal Pasohlávky nakonec zřejmě neskončí průšvihem, velký úspěch to také není

Dlouho se vlekoucí záležitost se nakonec zřejmě dočká závěru: čínský lázeňský developer se dle informací z tisku rozhodl zakoupit pozemky v Pasohlávkách a zaplatit za ně přes 390 miliónů korun. Pokud se toto podaří (zbývá dořešit ještě řadu technikálií, ale na nich by se to už zadrhnout nemělo, spíše je otázka, zda investor opět neuteče, tak jako dříve), neskončí tato záležitost průšvihem. Výhra to ale taky není. Do oblasti byly nainvestovány nízké stovky miliónů korun, z peněz krajských i evropských, provozovatel – krajem a obcí Pasohlávky zřízená společnost – je dnes zadlužená u kraje i u ČSOB. Vzhledem k časovému zhodnocení peněz a k dosud neznámým parametrům budoucí smlouvy (např. […]

Zobrazit příspěvek

Jiří Hlavenka: Jak pokračujeme v modernizaci jihomoravského školství

Daří se nám plnit náš plán modernizace jihomoravského, zejména středoškolského vzdělávacího systému? Na začátek připomeňme, o co usilujeme. Po příchodu do jihomoravského krajského zastupitelstva jsme iniciovali v českých podmínkách pionýrskou aktivitu, směřující k modernizaci vzdělávacího systému, a to hlavně v oblasti středních škol, kde je kraj zřizovatelem. Nechtěli jsme čekat, kdy se změnou přijde ministerstvo školství, protože to by mohlo být čekání věčné. I za stávajících pravidel totiž je možné ve vzdělávání udělat velmi mnoho. Naším cílem bylo především otevřít školství moderním vzdělávacím postupům, které, ač jsou již v západní Evropě i jinde na světě běžné a standardní, mají u nás stále nálepku “alternativy”: vzdělávání s cílením na měkké dovednosti, […]

Další aktuality

Otevřeme kraj

Všem novým nápadům, lepším vztahům mezi lidmi a otevřený komunikaciProč vybrat nás?

Chceme otevřený krajský úřad a transparentní fungování kraje

Otevřeme úřad veřejnosti a budeme brát obce i občany jako rovnocenné partnery pro spolupráci. Využijeme moderní technologie ke zveřejnění všech informací z krajského úřadu, jejichž zveřejnění nezakazuje zákon.

Chceme kvalitní územní plánování při zapojení veřejnosti a dobře fungující veřejnou dopravu

Při územním plánování budeme úzce spolupracovat s obcemi i občanskými aktivitami. Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Zmodernizujeme veřejnou dopravu, propojíme kraj s okolím a zavedeme vyšší standard kvality služeb. Při územním plánování budeme upřednostňovat obce a zdraví a bezpečnost občanů nad zájmy developerů. Zajistíme transparentní financování veřejné dopravy a její rozvoj přizpůsobíme požadavkům moderní společnosti.

Chceme zdravou krajinu a moderní a šetrné zemědělství

Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině a šetrné nakládání s půdním fondem. Budeme motivovat zemědělce využívat moderních možností ekologického zemědělství. Prosadíme projekty vedoucí k přiblížení přírody lidem ve městech i na venkově a zvýšení povědomí o významu krajiny. Podpoříme rozvoj agroturistiky, místní zemědělce, včelaře a vinaře a pomůžeme jim dostat se k veřejnosti.

Chceme vzdělaný kraj s moderním a otevřeným školstvím

Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Podpoříme modernizaci školství a vytvoříme podmínky, aby byl krajský úřad oporou pro ředitele škol. Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje.